ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-و-GIS-به-شماره-50_95.aspxمناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/15 تاريخ ارسال و بازگشايي اسناد مناقصه : 1395/11/05خاتمه یافته
مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته

 اخبار

 

 

در نشست پاياني شوراي مديران ومعاونين شركت توزيع نيروي برق استان زنجان سالجاري :نتايج فستيوال برترين هاي شركت در سالي كه گذشت مشخص شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-نشست-پاياني-شوراي-مديران-ومعاونين-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-سالجاري-.aspxدر نشست پاياني شوراي مديران ومعاونين شركت توزيع نيروي برق استان زنجان سالجاري :نتايج فستيوال برترين هاي شركت در سالي كه گذشت مشخص شد1395/12/22
همزمان با 22اسفند سالروز بزرگداشت مقام شهدا:ديدار مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با خانواده شهداhttp://www.zedc.ir/news/Pages/همزمان-با-22اسفند-سالروز-بزرگداشت-مقام-شهدا.aspxهمزمان با 22اسفند سالروز بزرگداشت مقام شهدا:ديدار مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با خانواده شهدا1395/12/22
در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)و بزرگداشت مقام زن با حضور مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و مديركل بانوان استانداري :افتتاح نمايشگاه كتاب و پوستر با موضوع عفاف وحجاب چترامنيتhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-آستانه-ولادت-حضرت-فاطمه-زهرا(س)و-بزرگداشت-مقام-زن-با-حضور-مديرعامل-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-و-مديركل-بانوان-استا.aspxدر آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)و بزرگداشت مقام زن با حضور مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و مديركل بانوان استانداري :افتتاح نمايشگاه كتاب و پوستر با موضوع عفاف وحجاب چترامنيت1395/12/21
با احداث 110 كيلومتر شبكه كابل خودنگهدار روستايي در حوزه برق شرق شهرستان زنجان رخ داد:پايان عمليات تعويض كل شبكه هاي سيمي روستايي با كابل خودنگهدارhttp://www.zedc.ir/news/Pages/با-احداث-110-كيلومتر-شبكه-كابل-خودنگهدار-روستايي-در-حوزه-برق-شرق-شهرستان-زنجان-رخ-داد.aspxبا احداث 110 كيلومتر شبكه كابل خودنگهدار روستايي در حوزه برق شرق شهرستان زنجان رخ داد:پايان عمليات تعويض كل شبكه هاي سيمي روستايي با كابل خودنگهدار1395/12/17