ورود به سایت

 معاملات

 

 

مزایده عمومی فروش انواع کالای اسقاط به شماره 94/35http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزایده-عمومی-فروش-انواع-کالای-اسقاط.aspxمزایده عمومی فروش انواع کالای اسقاط به شماره 94/35مهلت از ۱۳۹۴/۵/۱۹تا ۱۳۹۴/۵/۲۸خاتمه یافته
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع سیم آلومینیومی به شماره 94/02http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-انواع-سیم-آلومینیومی-به-شماره-.aspxمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع سیم آلومینیومی به شماره 94/02مهلت شرکت از ۱۳۹۴/۲/۱۰تا ۱۳۹۴/۲/۱۷خاتمه یافته
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع لامپ به شماره 94/03http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-انواع-لامپ-به-شماره.aspxمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع لامپ به شماره 94/03مهلت از ۱۳۹۴/۲/۱۹تا ۱۳۹۴/۲/۲۷خاتمه یافته
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع مقره 24 کیلوولت سیلیکونی به شماره 94/04http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-انواع-مقره-24-کیلوولت-سیلیکونی-به-شماره.aspxمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع مقره 24 کیلوولت سیلیکونی به شماره 94/04مهلت از ۱۳۹۴/۲/۱۹تا ۱۳۹۴/۲۲۷خاتمه یافته

 اخبار

 

 

توزيع برق، دستگاه برتر استان زنجان معرفي شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/توزيع-برق،-دستگاه-برتر-استان-زنجان-معرفي-شد.aspxتوزيع برق، دستگاه برتر استان زنجان معرفي شد
كلنگ ساختمان برق گرماب در خدابنده و بهره برداري از پروژه هاي توزيع برق خرمدرهhttp://www.zedc.ir/news/Pages/كلنگ-ساختمان-برق-گرماب-در-خدابنده-و-بهره-برداري-از-پروژه-هاي-توزيع-برق-خرمدره.aspxكلنگ ساختمان برق گرماب در خدابنده و بهره برداري از پروژه هاي توزيع برق خرمدره1394/6/10
انتصابhttp://www.zedc.ir/news/Pages/انتصاب.aspxانتصاب1394/6/10
فرماندار زنجان پروژه هاي توزيع برق شهرستان را افتتاح كردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/فرماندار-زنجان-پروژه-هاي-توزيع-برق-شهرستان-را-افتتاح-كرد.aspxفرماندار زنجان پروژه هاي توزيع برق شهرستان را افتتاح كرد94/06/09