ورود به سایت

 معاملات

 

 

تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور خودروهاي استيجاري به شماره ۱3ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-خودروهاي-استيجاري-13_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور خودروهاي استيجاري به شماره ۱3ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور آبدارخانه-نظافت-باغباني به شماره ۱2ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-آبدارخانه-12_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور آبدارخانه-نظافت-باغباني به شماره ۱2ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-برقكاري-11_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-اداري-10_95.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06 تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا

 اخبار

 

 

درپي حضور كارشناسان شركت هاي فرآب،توس فيوز و لينيانگ چين :بروزرساني كنتورهاي هوشمندطرح فهام در توزيع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/درپي-حضور-كارشناسان-شركت-هاي-فرآب،توس-فيوز-و-لينيانگ-چين-.aspxدرپي حضور كارشناسان شركت هاي فرآب،توس فيوز و لينيانگ چين :بروزرساني كنتورهاي هوشمندطرح فهام در توزيع برق استان زنجان1396/05/26
همزمان با سالروز ورود آزادگان سرافراز به ميهن :تجليل از ايثارگران وآزادگان توزيع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/همزمان-با-سالروز-ورود-آزادگان-سرافراز-به-ميهن-.aspxهمزمان با سالروز ورود آزادگان سرافراز به ميهن :تجليل از ايثارگران وآزادگان توزيع برق استان زنجان1396/05/25
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان در دیدار با مهندس علیزاده:اگر قصد دارید عزیز شوید، به مردم خدمت کنیدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/فرمانده-سپاه-انصارالمهدی(عج)-استان-زنجان-در-دیدار-با-مهندس-علیزاده.aspxفرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان در دیدار با مهندس علیزاده:اگر قصد دارید عزیز شوید، به مردم خدمت کنید1396/05/24
در ديدار مهندس عليزاده با فرماندار شهرستان خرمدره بر وصول مطالبات تاكيد شد: هفتاد ميليارد تومان بدهي هزينه هاي برق مصرفي مشتركين به توزيع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-ديدار-مهندس-عليزاده-با-فرماندار-شهرستان-خرمدره-بر-وصول-مطالبات-تاكيد-شد.aspxدر ديدار مهندس عليزاده با فرماندار شهرستان خرمدره بر وصول مطالبات تاكيد شد: هفتاد ميليارد تومان بدهي هزينه هاي برق مصرفي مشتركين به توزيع برق استان زنجان1396/05/22
قدرداني ارگانهاي سياسي ، فرهنگي و اجرايي از توزيع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/قدرداني-ارگانهاي-سياسي-،-فرهنگي-و-اجرايي-از-توزيع-برق-استان-زنجان.aspxقدرداني ارگانهاي سياسي ، فرهنگي و اجرايي از توزيع برق استان زنجان1396/05/19