ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-و-GIS-به-شماره-50_95.aspxمناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/15 تاريخ ارسال و بازگشايي اسناد مناقصه : 1395/11/05خاتمه یافته
مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته

 اخبار

 

 

خلاصه عملكرد سال95شركت توزيع نيروي برق استان زنجان منتشر شد:رشد مستمر كيفيت ارائه خدمات به 416هزارمشترك برق طي سال هاي اخيرhttp://www.zedc.ir/news/Pages/خلاصه-عملكرد-سال95شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-منتشر-شد.aspxخلاصه عملكرد سال95شركت توزيع نيروي برق استان زنجان منتشر شد:رشد مستمر كيفيت ارائه خدمات به 416هزارمشترك برق طي سال هاي اخير1396/02/03
بازديد هياتي از توزيع برق جنوب كشورعراق از فناوري فهام توزيع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/بازديد-هياتي-از-توزيع-برق-جنوب-كشورعراق-از-فناوري-فهام-توزيع-برق-استان-زنجان.aspxبازديد هياتي از توزيع برق جنوب كشورعراق از فناوري فهام توزيع برق استان زنجان1396/01/30
به منظور پيشگيري از وقوع حادثه ريزش ساختمان پست برق از سوي مديريت برق شرق شهرستان زنجان انجام شد:جابجايي پست شماره چهار شهرك كارمندان با رويكرد مديريت بحرانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/به-منظور-پيشگيري-از-وقوع-حادثه-ريزش-ساختمان-پست-برق-از-سوي-مديريت-برق-شرق-شهرستان-زنجان-انجام-شد.aspxبه منظور پيشگيري از وقوع حادثه ريزش ساختمان پست برق از سوي مديريت برق شرق شهرستان زنجان انجام شد:جابجايي پست شماره چهار شهرك كارمندان با رويكرد مديريت بحران1396/01/26
همزمان با ميلاد با سعادت حضرت علي (ع) وبزرگداشت روز پدر:ديدار مديرعامل شركت توزيع برق استان زنجان با پدر شهيد علي اكبر يگانه ‌فردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/همزمان-با-ميلاد-با-سعادت-حضرت-علي-(ع)-وبزرگداشت-روز-پدر.aspxهمزمان با ميلاد با سعادت حضرت علي (ع) وبزرگداشت روز پدر:ديدار مديرعامل شركت توزيع برق استان زنجان با پدر شهيد علي اكبر يگانه ‌فرد1396/01/23