ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته
مناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-كيلوولت-10_95.aspxمناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته

 اخبار

 

 

مهندس رحمتي معاون عمراني استانداري زنجان درآيين افتتاح پروژه هاي توزيع برق استان زنجان بمناسبت هفته دولت:پروژه هاي شركت توزيع برق تاثير زيرساختي و زيربنايي در توسعه استان زنجان دارندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مهندس-رحمتي-معاون-عمراني-استانداري-زنجان-درآيين-افتتاح-پروژه-هاي-توزيع-برق-استان-زنجان-بمناسبت-هفته-دولت.aspxمهندس رحمتي معاون عمراني استانداري زنجان درآيين افتتاح پروژه هاي توزيع برق استان زنجان بمناسبت هفته دولت:پروژه هاي شركت توزيع برق تاثير زيرساختي و زيربنايي در توسعه استان زنجان دارند1395/06/09
يكصدوپنجاه وپنج پروژه قابل افتتاح شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در هفته دولت كليدخوردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/يكصدوپنجاه-وپنج-پروژه-قابل-افتتاح-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-در-هفته-دولت-كليدخورد.aspxيكصدوپنجاه وپنج پروژه قابل افتتاح شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در هفته دولت كليدخورد1395/06/06
صنعت آب وبرق استان زنجان عنوان برترين هيات ورزشي كشور در مجموعه وزارت نيرو را كسب كردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/صنعت-آب-وبرق-استان-زنجان-عنوان-برترين-هيات-ورزشي-كشور-در-مجموعه-وزارت-نيرو-را-كسب-كرد.aspxصنعت آب وبرق استان زنجان عنوان برترين هيات ورزشي كشور در مجموعه وزارت نيرو را كسب كرد1395/06/02
توديع ومعارفه پيشكسوت روابط عمومي در شركت توزيع نيروي برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/توديع-ومعارفه-پيشكسوت-روابط-عمومي-در-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان.aspxتوديع ومعارفه پيشكسوت روابط عمومي در شركت توزيع نيروي برق استان زنجان1395/05/30