افتتاح آزمایشگاه لوازم اندازه گیری توزیع برق استان زنجان

افتتاح آزمایشگاه لوازم اندازه گیری توزیع برق استان زنجان

به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ، باتوجه به حساسیت و اهمیت بسیارزیاد سنجش میزان انرژی تبادلی بین مشترکین شرکت های توزیع برق و از طرفی ضرورت کنترل لوازم اندازه گیری واطمینان از صحت عملکرد آنها و با هدف تمرکز وهدایت بهینه کنترل لوازم اندازه گیری ، مهندس عادل کاظمی مدیرعامل ای
1394/02/16

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع مقره 24 کیلوولت سیلیکونی به شماره 94/04

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/19 تا تاریخ : 1394/02/27 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/19 تا تاریخ : 1394/02/27 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/10 تا تاریخ : 1394/02/17 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/10 تا تاریخ : 1394/02/17 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/12/27 تا تاریخ : 1394/01/09 خاتمه یافته


leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2015 - 2016