بسیجیان اداره های دولتی استان زنجان آمران بالمعروف (مصرف درست انرژی برق) وناهیان از منکر

بسیجیان اداره های دولتی استان زنجان آمران بالمعروف (مصرف درست انرژی برق) وناهیان از منکر

به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ، نشست های استانی به منظور مشارکت نیروهای بسیج استان زنجان دربهینه سازی مصرف انرژی برق در ساختمانهای اداری دولتی و با شعار منادیان و عاملان بالمعروف ( مصرف درست انرژی برق ) و ناهیان عن المنکر ( مصرف بی رویه انرژی برق) برگزار شد و گروه مدیریت
1394/02/16

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع مقره 24 کیلوولت سیلیکونی به شماره 94/04

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/19 تا تاریخ : 1394/02/27 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/19 تا تاریخ : 1394/02/27 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/10 تا تاریخ : 1394/02/17 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/10 تا تاریخ : 1394/02/17 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/12/27 تا تاریخ : 1394/01/09 خاتمه یافته


leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2015 - 2016