ورود به سایت

 معاملات

 

 

اطلاعيه شماره يك مناقصه هاي شماره 56_96و57_96و58_96و61_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-يك-مناقصات56و57و58و61_96.aspxاطلاعيه شماره يك مناقصه هاي شماره 56_96و57_96و58_96و61_96تاريخ انتشار اطلاعيه : 1396/07/15تاريخ اعتبار اطلاعيه : 25/07/1396در حال اجرا
مناقصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 61_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-چراغ-61_96.aspxمناقصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 61_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/06/19آخرين مهلت ارسال پاكات اسناد مناقصه و نمونه كالا: 1396/07/12 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد كابل 20 آلومينيومي خشك 185*1 زرهدار وكابل فشارضعيف مفتولي مسي 4*2 به شماره 58_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-و-فشارضعيف-58_96.aspxمناقصه خريد كابل 20 آلومينيومي خشك 185*1 زرهدار وكابل فشارضعيف مفتولي مسي 4*2 به شماره 58_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/06/19آخرين مهلت ارسال پاكات اسناد مناقصه و نمونه كالا: 1396/07/12 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع مقره 24 كيلوولت سيليكوني به شماره 57_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-مقره-سيليكوني-57_96.aspxمناقصه خريد انواع مقره 24 كيلوولت سيليكوني به شماره 57_96خاتمه یافته

 اخبار

 

 

در ششمين نشست هم انديشي بهره برداري شركت‌هاي توزيع برق غرب وشمالغرب كشور مشخص شد:برتري غرفه شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نمايشگاه جانبي همايشhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-ششمين-نشست-هم-انديشي-بهره-برداري-شركت‌هاي-توزيع-برق-غرب-وشمالغرب-كشور-مشخص-شد.aspxدر ششمين نشست هم انديشي بهره برداري شركت‌هاي توزيع برق غرب وشمالغرب كشور مشخص شد:برتري غرفه شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نمايشگاه جانبي همايش1396/07/23
مديريت بحران و مانورهاي پيشگيرانه در حوزه افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع برق :اصلاح وساماندهي 44 كيلومتر از شبكه هاي فشارمتوسط نقاط حساس استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مديريت-بحران-و-مانورهاي-پيشگيرانه-در-حوزه-افزايش-قابليت-اطمينان-شبكه-هاي-توزيع-برق-.aspxمديريت بحران و مانورهاي پيشگيرانه در حوزه افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع برق :اصلاح وساماندهي 44 كيلومتر از شبكه هاي فشارمتوسط نقاط حساس استان زنجان1396/07/011
نشست ايثارگران شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با مهندس عليزاده:ديروز دفاع مقدس ، امروز سنگر خدمت به مردمhttp://www.zedc.ir/news/Pages/نشست-ايثارگران-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-با-مهندس-عليزاده.aspxنشست ايثارگران شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با مهندس عليزاده:ديروز دفاع مقدس ، امروز سنگر خدمت به مردم1396/07/07
همزمان با هفته دفاع مقدس:غبار روبي و افتتاح روشنايي معابر مزارشهداي گمنام در گاوازنگ زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/همزمان-با-هفته-دفاع-مقدس.aspxهمزمان با هفته دفاع مقدس:غبار روبي و افتتاح روشنايي معابر مزارشهداي گمنام در گاوازنگ زنجان1396/07/06