قدردانی مهندس حائری مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر از مهندس کاظمی

قدردانی مهندس حائری مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر از مهندس کاظمی

با ارسال نامه ای همایون حائری مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر به خاطر عملکردمناسب ومطلوب در جذب اعتبار طرح های توسعه،اصلاح وروشنایی شبکه های روستایی بند69قانون بودجه سال1392 که موجب خرسندی ورضایت متقاضیان برق روستایی شده است از مهندس عادل کاظمی مدیرعامل ورئس هیات مدیره ی این شرکت قدردانی کرد.

leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2014 - 2015