ورود به سایت

 معاملات

 

 

مزایده هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزایده.aspxمزایده ها
مناقصه هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه.aspxمناقصه ها
فراخوانhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان.aspxفراخوان
آرشیو معاملات و فراخوان هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/آرشیو معاملات و فراخوان ها.aspxآرشیو معاملات و فراخوان ها

 اخبار

 

 

کسب جام قهرمانی مهرانه توسط تیم فوتسال صنعت آب وبرق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/کسب-جام-قهرمانی-مهرانه-توسط-تیم-فوتسال-صنعت-آب-وبرق-استان-زنجان.aspxکسب جام قهرمانی مهرانه توسط تیم فوتسال صنعت آب وبرق استان زنجان1396/11/30
باهمت پایگاه مقاومت بسیج شهید تجلی توزیع برق زنجان:دراولین مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس از کتاب "پابه پای جنگ" خاطرات ایثارگران صنعت برق زنجان رونمایی شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/باهمت-پایگاه-مقاومت-بسیج-شهید-تجلی-توزیع-برق-زنجان.aspxباهمت پایگاه مقاومت بسیج شهید تجلی توزیع برق زنجان:دراولین مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس از کتاب "پابه پای جنگ" خاطرات ایثارگران صنعت برق زنجان رونمایی شد1396/11/29
پذیرش مقاله پرسنل توزیع برق استان زنجان در کنفرانس بین المللی سیردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/پذیرش-مقاله-پرسنل-توزیع-برق-استان-زنجان-در-کنفرانس-بین-المللی-سیرد-.aspxپذیرش مقاله پرسنل توزیع برق استان زنجان در کنفرانس بین المللی سیرد1396/11/28
جشن بزرگ انقلاب و مراسم تجلیل از دانش آموز ان و دانشجویان ممتاز توزیع برق استان زنجان برگزارشدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/جشن-بزرگ-انقلاب-و-مراسم-تجلیل-از-دانش-آموز-ان-و-دانشجویان-ممتاز-توزیع-برق-استان-زنجان-برگزارشد.aspxجشن بزرگ انقلاب و مراسم تجلیل از دانش آموز ان و دانشجویان ممتاز توزیع برق استان زنجان برگزارشد1396/11/23