ورود به سایت

 معاملات

 

 

مزایده هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزایده.aspxمزایده ها
مناقصه هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه.aspxمناقصه ها
فراخوانhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان.aspxفراخوان
آرشیو معاملات و فراخوان هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/آرشیو معاملات و فراخوان ها.aspxآرشیو معاملات و فراخوان ها

 اخبار

 

 

مدیرعامل توزیع برق استان زنجان باحضوردرمرکز سامد به درخواست های مردم پاسخ دادhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-باحضوردرمرکز-سامد-به-درخواست-های-مردم-پاسخ-داد.aspxمدیرعامل توزیع برق استان زنجان باحضوردرمرکز سامد به درخواست های مردم پاسخ داد1397/05/17
استاندار زنجان :دستگاه هاي دولتي وغير دولتي 20 الي 30 درصد مصرف انرژي امسال را كاهش دهندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/استاندار-زنجان-.aspxاستاندار زنجان :دستگاه هاي دولتي وغير دولتي 20 الي 30 درصد مصرف انرژي امسال را كاهش دهند1397/05/16
در رزمایش ضربتی اکیپ های عملیاتی توزیع برق استان زنجان :ضعف ولتاژ شبکه های توزیع برق تعدادی از مناطق شهرستان طارم اصلاح شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-رزمایش-ضربتی-اکیپ-های-عملیاتی-توزیع-برق-استان-زنجان-.aspxدر رزمایش ضربتی اکیپ های عملیاتی توزیع برق استان زنجان :ضعف ولتاژ شبکه های توزیع برق تعدادی از مناطق شهرستان طارم اصلاح شد1397/05/03
مدیریت مصرف برق موضوع سخنرانی پیش ازخطبه های نمازجمعه شهرهای استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مدیریت-مصرف-برق-موضوع-سخنرانی-پیش-ازخطبه-های-نمازجمعه-شهرهای-استان-زنجان.aspxمدیریت مصرف برق موضوع سخنرانی پیش ازخطبه های نمازجمعه شهرهای استان زنجان97.5.2