تعامل شرکت توزیع برق استان با شهرداری زنجان

تعامل شرکت توزیع برق استان با شهرداری زنجان

به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، مهندس عادل کاظمی مدیرعامل این شرکت به همراه معاونین خود با دکتر یگانه شهردارمنتخب زنجان دیدار و در ارتباط با راه های تعامل و همکاری نزدیک فی مابین گفتگو کردند.
1394/02/16

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع مقره 24 کیلوولت سیلیکونی به شماره 94/04

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/19 تا تاریخ : 1394/02/27 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/19 تا تاریخ : 1394/02/27 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/10 تا تاریخ : 1394/02/17 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1394/02/10 تا تاریخ : 1394/02/17 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/12/27 تا تاریخ : 1394/01/09 خاتمه یافته


leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2015 - 2016