ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02در حال اجرا
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00در حال اجرا
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18در حال اجرا
ع 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-كيلوولت-10_95.aspxع 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18در حال اجرا

 اخبار

 

 

بمناسبت سالروز فتح خرمشهر برق مجتمع ادارات گاوازنگ وشبكه بيمه سلامت كليدخوردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/بمناسبت-سالروز-فتح-خرمشهر-برق-مجتمع-ادارات-گاوازنگ-وشبكه-بيمه-سلامت-كليدخورد.aspxبمناسبت سالروز فتح خرمشهر برق مجتمع ادارات گاوازنگ وشبكه بيمه سلامت كليدخورد1395/03/04
همزمان با سالروز آزاد سازي خرمشهر :افتتاح ساختمان جديدالاحداث مديريت توزيع برق شهرستان خرمدرهhttp://www.zedc.ir/news/Pages/همزمان-با-سالروز-آزاد-سازي-خرمشهر-.aspxهمزمان با سالروز آزاد سازي خرمشهر :افتتاح ساختمان جديدالاحداث مديريت توزيع برق شهرستان خرمدره1395/03/04
جشن نيمه شعبان در مجموعه صنعت آب وبرق استان زنجان برگزار شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/جشن-نيمه-شعبان-در-مجموعه-صنعت-آب-وبرق-استان-زنجان-برگزار-شد.aspxجشن نيمه شعبان در مجموعه صنعت آب وبرق استان زنجان برگزار شد1395/03/01
قدرداني فرماندار از همكار اموربرق غرب شهرستان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/قدرداني-فرماندار-از-همكار-اموربرق-غرب-شهرستان-زنجان.aspxقدرداني فرماندار از همكار اموربرق غرب شهرستان زنجان1395/02/30