ورود به سایت

 معاملات

 

 

مزایده هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزایده.aspxمزایده ها
مناقصه هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه.aspxمناقصه ها
فراخوانhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان.aspxفراخوان
آرشیو معاملات و فراخوان هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/آرشیو معاملات و فراخوان ها.aspxآرشیو معاملات و فراخوان ها

 اخبار

 

 

به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مردم :استقرار میزخدمت در ستاد وامورهای اجرایی توزیع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/به-منظور-تسهیل-در-ارائه-خدمات-به-مردم-.aspxبه منظور تسهیل در ارائه خدمات به مردم :استقرار میزخدمت در ستاد وامورهای اجرایی توزیع برق استان زنجان1397/03/29
در نشست علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان با روسای ادارت عنوان شد:شفاف سازی دستورالعمل ها وبخشنامه های جاری در اولویت کاری شرکت قرار می گیردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-نشست-علیزاده-مدیرعامل-شرکت-توزیع-برق-استان-زنجان-با-روسای-ادارت-عنوان-شد.aspxدر نشست علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان با روسای ادارت عنوان شد:شفاف سازی دستورالعمل ها وبخشنامه های جاری در اولویت کاری شرکت قرار می گیرد97/03/29
در نشست هم اندیشی همکاران طراحی ونظارت با مدیرعامل توزیع برق استان زنجان عنوان شد:پروژه های توزیع برق با طراحی اقتصادی و با بهره وری بالا اولویت ما استhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-نشست-هم-اندیشی-همکاران-طراحی-ونظارت-با-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-عنوان-شد.aspxدر نشست هم اندیشی همکاران طراحی ونظارت با مدیرعامل توزیع برق استان زنجان عنوان شد:پروژه های توزیع برق با طراحی اقتصادی و با بهره وری بالا اولویت ما است1397/03/27
طی یکماه اخیر :درحوزه برق شرق زنجان 700تن از دانش آموزان با مدیریت بهینه مصرف برق آشنا شدندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/طی-یکماه-اخیر-.aspxطی یکماه اخیر :درحوزه برق شرق زنجان 700تن از دانش آموزان با مدیریت بهینه مصرف برق آشنا شدند1397/03/22