ورود به سایت

 معاملات

 

 

مزایده هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزایده.aspxمزایده ها
مناقصه هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه.aspxمناقصه ها
فراخوانhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان.aspxفراخوان
آرشیو معاملات و فراخوان هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/آرشیو معاملات و فراخوان ها.aspxآرشیو معاملات و فراخوان ها

 اخبار

 

 

در آیین افتتاح نیرو گاه خورشیدی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان مشخص شد37 مگاوات ساعت برق خورشیدی در زنجان وارد مدار شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-آیین-افتتاح-نیرو-گاه-خورشیدی-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-زنجان-مشخص-شد.aspxدر آیین افتتاح نیرو گاه خورشیدی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان مشخص شد37 مگاوات ساعت برق خورشیدی در زنجان وارد مدار شد1397/04/25
دربازدید علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان زنجان از خبرگزاری ایرنا :بسته های تشویقی مدیریت بهینه انرژی برق در فصل تابستان امسال ارائه شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/دربازدید-علیزاده-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-از-خبرگزاری-ایرنا-.aspxدربازدید علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان زنجان از خبرگزاری ایرنا :بسته های تشویقی مدیریت بهینه انرژی برق در فصل تابستان امسال ارائه شد1397/04/20
علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه زنجان:مصرف صحیح انرژی به عنوان عمل صالح شناخته شودhttp://www.zedc.ir/news/Pages/علیزاده-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-سخنران-پیش-از-خطبه-های-نماز-جمعه-زنجان.aspxعلیزاده مدیرعامل توزیع برق استان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه زنجان:مصرف صحیح انرژی به عنوان عمل صالح شناخته شود1397/04/17
مدیرعامل توزیع برق استان زنجان از نزدیک با مردم شهرستان طارم دیدار و به مشکلات منطقه رسیدگی کردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-از-نزدیک-با-مردم-شهرستان-طارم-دیدار-و-به-مشکلات-منطقه-رسیدگی-کرد.aspxمدیرعامل توزیع برق استان زنجان از نزدیک با مردم شهرستان طارم دیدار و به مشکلات منطقه رسیدگی کرد1397/04/11