کمیته ورزش شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برگزار کرد:  کارگاه آموزشی اصول تغذیه وبهداشت

کمیته ورزش شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برگزار کرد: کارگاه آموزشی اصول تغذیه وبهداشت

به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، در راستای استراتژی ترویج ورزش همگانی و برقراری نشاط و سلامتی در بین کارکنان وزارت نیرو کمیته ورزش این شرکت کارگاه آموزشی اصول تغذیه وبهداشت را به میزان 400نفرساعت آموزش برگزار کرد .
مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/05/13 تا تاریخ : 1393/05/19 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/05/06 تا تاریخ : 1393/05/13 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/04/05 تا تاریخ : 1393/04/12 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/03/17 تا تاریخ : 1393/03/22 خاتمه یافته


leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2014 - 2015