ورود به سایت

 معاملات

 

 

مزایده هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزایده.aspxمزایده ها
مناقصه هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه.aspxمناقصه ها
فراخوانhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان.aspxفراخوان
آرشیو معاملات و فراخوان هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/آرشیو معاملات و فراخوان ها.aspxآرشیو معاملات و فراخوان ها

 اخبار

 

 

137تن از ورزشکاران شرکت توزیع برق زنجان در جشنواره فرهنگی ورزشی به رقابت پرداختندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/137تن-از-ورزشکاران-شرکت-توزیع-برق-زنجان-در-جشنواره-فرهنگی-ورزشی-به-رقابت-پرداختند-.aspx137تن از ورزشکاران شرکت توزیع برق زنجان در جشنواره فرهنگی ورزشی به رقابت پرداختند97.04.25
در آیین افتتاح نیرو گاه خورشیدی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان مشخص شد37 مگاوات ساعت برق خورشیدی در زنجان وارد مدار شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-آیین-افتتاح-نیرو-گاه-خورشیدی-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-زنجان-مشخص-شد.aspxدر آیین افتتاح نیرو گاه خورشیدی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان مشخص شد37 مگاوات ساعت برق خورشیدی در زنجان وارد مدار شد1397/04/25
دربازدید علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان زنجان از خبرگزاری ایرنا :بسته های تشویقی مدیریت بهینه انرژی برق در فصل تابستان امسال ارائه شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/دربازدید-علیزاده-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-از-خبرگزاری-ایرنا-.aspxدربازدید علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان زنجان از خبرگزاری ایرنا :بسته های تشویقی مدیریت بهینه انرژی برق در فصل تابستان امسال ارائه شد1397/04/20
علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه زنجان:مصرف صحیح انرژی به عنوان عمل صالح شناخته شودhttp://www.zedc.ir/news/Pages/علیزاده-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-سخنران-پیش-از-خطبه-های-نماز-جمعه-زنجان.aspxعلیزاده مدیرعامل توزیع برق استان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه زنجان:مصرف صحیح انرژی به عنوان عمل صالح شناخته شود1397/04/17