ورود به سایت

 

 

ديدار مدير عامل توزيع برق استان زنجان با مردم ماهنشانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/ديدار-مردمي-مدير-عامل-توزيع-برق-زنجان.aspxديدار مدير عامل توزيع برق استان زنجان با مردم ماهنشان96.6.6
دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان زنجان جزو برترین های کشور شناخته شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/دفتر-بازار-برق-شرکت-توزیع-برق-استان-زنجان-جزو-برترین-های-کشور-شناخته-شد-.aspxدفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان زنجان جزو برترین های کشور شناخته شد97.5.30
راهیابی سه تن ازپرسنل توزیع برق زنجان به مسابقات قرآنی کشوریhttp://www.zedc.ir/news/Pages/راهیابی-سه-تن-ازپرسنل-توزیع-برق-زنجان-به-مسابقات-قرآنی-کشوری.aspxراهیابی سه تن ازپرسنل توزیع برق زنجان به مسابقات قرآنی کشوری95.5.25
همزمان با ورود آزادگان به میهن ، دیدار با آزاده سرافراز بازنشسته شرکت توزیع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/همزمان-با-ورود-آزادگان-به-میهن-،-دیدار-با-آزاده-سرافراز-بازنشسته-شرکت-توزیع-برق-استان-زنجان.aspxهمزمان با ورود آزادگان به میهن ، دیدار با آزاده سرافراز بازنشسته شرکت توزیع برق استان زنجان1397/05/24
حضور مهندس علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان زنجان درجمع مردم شهرستان ابهرhttp://www.zedc.ir/news/Pages/حضور-مهندس-علیزاده-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-درجمع-مردم-شهرستان-ابهر.aspxحضور مهندس علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان زنجان درجمع مردم شهرستان ابهر1397/05/23
شورای اسلامی گیلوان از حرکت جهادی در رفع ضعف ولتاژ برق مناطق مختلف طارم قدردانی کردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/شورای-اسلامی-گیلوان-از-حرکت-جهادی-در-رفع-ضعف-ولتاژ-برق-مناطق-مختلف-طارم-قدردانی-کرد.aspxشورای اسلامی گیلوان از حرکت جهادی در رفع ضعف ولتاژ برق مناطق مختلف طارم قدردانی کرد1397/05/21
مدیرعامل توزیع برق استان زنجان باحضوردرمرکز سامد به درخواست های مردم پاسخ دادhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-باحضوردرمرکز-سامد-به-درخواست-های-مردم-پاسخ-داد.aspxمدیرعامل توزیع برق استان زنجان باحضوردرمرکز سامد به درخواست های مردم پاسخ داد1397/05/17
استاندار زنجان :دستگاه هاي دولتي وغير دولتي 20 الي 30 درصد مصرف انرژي امسال را كاهش دهندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/استاندار-زنجان-.aspxاستاندار زنجان :دستگاه هاي دولتي وغير دولتي 20 الي 30 درصد مصرف انرژي امسال را كاهش دهند1397/05/16
در رزمایش ضربتی اکیپ های عملیاتی توزیع برق استان زنجان :ضعف ولتاژ شبکه های توزیع برق تعدادی از مناطق شهرستان طارم اصلاح شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-رزمایش-ضربتی-اکیپ-های-عملیاتی-توزیع-برق-استان-زنجان-.aspxدر رزمایش ضربتی اکیپ های عملیاتی توزیع برق استان زنجان :ضعف ولتاژ شبکه های توزیع برق تعدادی از مناطق شهرستان طارم اصلاح شد1397/05/03
مدیریت مصرف برق موضوع سخنرانی پیش ازخطبه های نمازجمعه شهرهای استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مدیریت-مصرف-برق-موضوع-سخنرانی-پیش-ازخطبه-های-نمازجمعه-شهرهای-استان-زنجان.aspxمدیریت مصرف برق موضوع سخنرانی پیش ازخطبه های نمازجمعه شهرهای استان زنجان97.5.2
با تغییر ساعات اداری استان زنجان در ساعات اوج مصرف برق تابستان رخ داد :http://www.zedc.ir/news/Pages/با-تغییر-ساعات-اداری-استان-زنجان-در-ساعات-اوج-مصرف-برق-تابستان-رخ-داد-.aspxبا تغییر ساعات اداری استان زنجان در ساعات اوج مصرف برق تابستان رخ داد :97.04.30
استقرار تلویزیون اطلاع رسانی وزارت نیرو در ستاد شرکت توزیع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/استقرار-تلویزیون-اطلاع-رسانی-وزارت-نیرو-در-ستاد-شرکت-توزیع-برق-استان-زنجان.aspxاستقرار تلویزیون اطلاع رسانی وزارت نیرو در ستاد شرکت توزیع برق استان زنجان97.4.30
137تن از ورزشکاران شرکت توزیع برق زنجان در جشنواره فرهنگی ورزشی به رقابت پرداختندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/137تن-از-ورزشکاران-شرکت-توزیع-برق-زنجان-در-جشنواره-فرهنگی-ورزشی-به-رقابت-پرداختند-.aspx137تن از ورزشکاران شرکت توزیع برق زنجان در جشنواره فرهنگی ورزشی به رقابت پرداختند97.04.25
در آیین افتتاح نیرو گاه خورشیدی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان مشخص شد37 مگاوات ساعت برق خورشیدی در زنجان وارد مدار شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-آیین-افتتاح-نیرو-گاه-خورشیدی-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-زنجان-مشخص-شد.aspxدر آیین افتتاح نیرو گاه خورشیدی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان مشخص شد37 مگاوات ساعت برق خورشیدی در زنجان وارد مدار شد1397/04/25
دربازدید علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان زنجان از خبرگزاری ایرنا :بسته های تشویقی مدیریت بهینه انرژی برق در فصل تابستان امسال ارائه شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/دربازدید-علیزاده-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-از-خبرگزاری-ایرنا-.aspxدربازدید علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان زنجان از خبرگزاری ایرنا :بسته های تشویقی مدیریت بهینه انرژی برق در فصل تابستان امسال ارائه شد1397/04/20
علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه زنجان:مصرف صحیح انرژی به عنوان عمل صالح شناخته شودhttp://www.zedc.ir/news/Pages/علیزاده-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-سخنران-پیش-از-خطبه-های-نماز-جمعه-زنجان.aspxعلیزاده مدیرعامل توزیع برق استان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه زنجان:مصرف صحیح انرژی به عنوان عمل صالح شناخته شود1397/04/17
مدیرعامل توزیع برق استان زنجان از نزدیک با مردم شهرستان طارم دیدار و به مشکلات منطقه رسیدگی کردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-از-نزدیک-با-مردم-شهرستان-طارم-دیدار-و-به-مشکلات-منطقه-رسیدگی-کرد.aspxمدیرعامل توزیع برق استان زنجان از نزدیک با مردم شهرستان طارم دیدار و به مشکلات منطقه رسیدگی کرد1397/04/11
سخنرانی مدیران توزیع برق زنجان پیش از خطبه های نماز جمعه سراسر استان :درصورت همیاری مردم ، از بحران اوج مصرف برق در تابستان امسال بسلامت عبورمی‌کنیمhttp://www.zedc.ir/news/Pages/سخنرانی-مدیران-توزیع-برق-زنجان-پیش-از-خطبه-های-نماز-جمعه-سراسر-استان-.aspxسخنرانی مدیران توزیع برق زنجان پیش از خطبه های نماز جمعه سراسر استان :درصورت همیاری مردم ، از بحران اوج مصرف برق در تابستان امسال بسلامت عبورمی‌کنیم13967/041/09
نشست شرکت توزیع برق با فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان درخصوص چالش اوج مصرف برق تابستانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/نشست-شرکت-توزیع-برق-با-فرمانده-سپاه-انصارالمهدی(عج)-استان-زنجان-درخصوص-چالش-اوج-مصرف-برق-تابستان.aspxنشست شرکت توزیع برق با فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان درخصوص چالش اوج مصرف برق تابستان1397/04/06
در نشست مدیران صنعت روی زنجان با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان مشخص شد:صنایع روی زنجان در کاهش پیک باربرق تابستان امسال نقش بسزایی دارندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-نشست-مدیران-صنعت-روی-زنجان-با-مدیرعامل-شرکت-توزیع-برق-استان-زنجان-مشخص-شد.aspxدر نشست مدیران صنعت روی زنجان با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان مشخص شد:صنایع روی زنجان در کاهش پیک باربرق تابستان امسال نقش بسزایی دارند1397/04/06
جابجایی وساماندهی 1362 اصله تیربرق حادثه ساز درشهرستان خدابندهhttp://www.zedc.ir/news/Pages/جابجایی-وساماندهی-1362-اصله-تیربرق-حادثه-ساز-درشهرستان-خدابنده-.aspxجابجایی وساماندهی 1362 اصله تیربرق حادثه ساز درشهرستان خدابنده1397/04/06
به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مردم :استقرار میزخدمت در ستاد وامورهای اجرایی توزیع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/به-منظور-تسهیل-در-ارائه-خدمات-به-مردم-.aspxبه منظور تسهیل در ارائه خدمات به مردم :استقرار میزخدمت در ستاد وامورهای اجرایی توزیع برق استان زنجان1397/03/29
در نشست علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان با روسای ادارت عنوان شد:شفاف سازی دستورالعمل ها وبخشنامه های جاری در اولویت کاری شرکت قرار می گیردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-نشست-علیزاده-مدیرعامل-شرکت-توزیع-برق-استان-زنجان-با-روسای-ادارت-عنوان-شد.aspxدر نشست علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان با روسای ادارت عنوان شد:شفاف سازی دستورالعمل ها وبخشنامه های جاری در اولویت کاری شرکت قرار می گیرد97/03/29
در نشست هم اندیشی همکاران طراحی ونظارت با مدیرعامل توزیع برق استان زنجان عنوان شد:پروژه های توزیع برق با طراحی اقتصادی و با بهره وری بالا اولویت ما استhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-نشست-هم-اندیشی-همکاران-طراحی-ونظارت-با-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-عنوان-شد.aspxدر نشست هم اندیشی همکاران طراحی ونظارت با مدیرعامل توزیع برق استان زنجان عنوان شد:پروژه های توزیع برق با طراحی اقتصادی و با بهره وری بالا اولویت ما است1397/03/27
طی یکماه اخیر :درحوزه برق شرق زنجان 700تن از دانش آموزان با مدیریت بهینه مصرف برق آشنا شدندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/طی-یکماه-اخیر-.aspxطی یکماه اخیر :درحوزه برق شرق زنجان 700تن از دانش آموزان با مدیریت بهینه مصرف برق آشنا شدند1397/03/22
دردیدار مدیران انرژی استان زنجان مطرح شد:برق وگاز استان زنجان در نقطه ترانزیت انرژی نقش حیاتی درتوسعه کشور داردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/دردیدار-مدیران-انرژی-استان-زنجان-مطرح-شد.aspxدردیدار مدیران انرژی استان زنجان مطرح شد:برق وگاز استان زنجان در نقطه ترانزیت انرژی نقش حیاتی درتوسعه کشور دارد1397/03/22
خانه مطبوعات استان زنجان از روابط عمومی توزیع برق قدردانی کردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/خانه-مطبوعات-استان-زنجان-از-روابط-عمومی-توزیع-برق-قدردانی-کرد.aspxخانه مطبوعات استان زنجان از روابط عمومی توزیع برق قدردانی کرد1397/03/22
برپایی نمایشگاه مدیریت مصرف برق درمسیرراهپیمایی روز قدس بدلیل اهمیت موضوع در فصل تابستان:استفاده از تمامی ظرفیت های فرهنگ سازی الگوی صحیح مصرف برقhttp://www.zedc.ir/news/Pages/برپایی-نمایشگاه-مدیریت-مصرف-برق-درمسیرراهپیمایی-روز-قدس-بدلیل-اهمیت-موضوع-در-فصل-تابستان.aspxبرپایی نمایشگاه مدیریت مصرف برق درمسیرراهپیمایی روز قدس بدلیل اهمیت موضوع در فصل تابستان:استفاده از تمامی ظرفیت های فرهنگ سازی الگوی صحیح مصرف برق1397/03/19
نتایج ارزیابی نظام آراستگی در توزیع برق استان زنجان منتشر شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/نتایج-ارزیابی-نظام-آراستگی-در-توزیع-برق-استان-زنجان-منتشر-شد.aspxنتایج ارزیابی نظام آراستگی در توزیع برق استان زنجان منتشر شد1397/03/13
از فعالان عرصه ترویج فرهنگ نورانی نماز در توزیع برق زنجان تجلیل شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/از-فعالان-عرصه-ترویج-فرهنگ-نورانی-نماز-در-توزیع-برق-زنجان-تجلیل-شد.aspxاز فعالان عرصه ترویج فرهنگ نورانی نماز در توزیع برق زنجان تجلیل شد1397/03/12
نشست هم اندیشی بانوان شاغل در شرکت توزیع برق استان زنجان با مهندس علیزادهhttp://www.zedc.ir/news/Pages/نشست-هم-اندیشی-بانوان-شاغل-در-شرکت-توزیع-برق-استان-زنجان-با-مهندس-علیزاده.aspxنشست هم اندیشی بانوان شاغل در شرکت توزیع برق استان زنجان با مهندس علیزاده1397/03/12
دیدار مدیرعامل توزیع برق استان زنجان با مردم شهر های ارمغانخانه ونیک پیhttp://www.zedc.ir/news/Pages/دیدار-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-با-مردم-شهر-های-ارمغانخانه-ونیک-پی.aspxدیدار مدیرعامل توزیع برق استان زنجان با مردم شهر های ارمغانخانه ونیک پی1397/03/09
یاوران مدیریت مصرف برق به مساجد استان زنجان اعزام می شوندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/یاوران-مدیریت-مصرف-برق-به-مساجد-استان-زنجان-اعزام-می-شوند.aspxیاوران مدیریت مصرف برق به مساجد استان زنجان اعزام می شوند1397/03/08
مراسم تودیع ومعارفه معاون منابع انسانی توزیع برق زنجان برگزارشدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مراسم-تودیع-ومعارفه-معاون-منابع-انسانی-توزیع-برق-زنجان-برگزارشد.aspxمراسم تودیع ومعارفه معاون منابع انسانی توزیع برق زنجان برگزارشد1397/03/08
در دیدارهای جداگانه مهندس علیزاده با فرمانداران شهرستان سلطانیه وایجرود مطرح شد:زیر ساخت های صنعت برق دراستان زنجان آماده حضور سرمایه گذران داخلی وخارجی استhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-دیدارهای-جداگانه-مهندس-علیزاده-با-فرمانداران-شهرستان-سلطانیه-وایجرود-مطرح-شد.aspxدر دیدارهای جداگانه مهندس علیزاده با فرمانداران شهرستان سلطانیه وایجرود مطرح شد:زیر ساخت های صنعت برق دراستان زنجان آماده حضور سرمایه گذران داخلی وخارجی است1397/02/02
تغییرات پست های سازمانی مدیران امورهای اجرایی توزیع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/تغییرات-پست-های-سازمانی-مدیران-امورهای-اجرایی-توزیع-برق-استان-زنجان.aspxتغییرات پست های سازمانی مدیران امورهای اجرایی توزیع برق استان زنجان1397/02/02
انتصابات در مدیریت امورهای اجراییhttp://www.zedc.ir/news/Pages/انتصابات-در-مدیریت-امورهای-اجرایی.aspxانتصابات در مدیریت امورهای اجرایی1397/02/02
حمايت بيمه از مشتركين برق استان زنجان كه درسال 1396 دچار خسارت شده اندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/حمايت-بيمه-از-مشتركين-برق-استان-زنجان-كه-درسال-1396-دچار-خسارت-شده-اند-.aspxحمايت بيمه از مشتركين برق استان زنجان كه درسال 1396 دچار خسارت شده اند1397/02/30
گلگشت بهاری خانواده توزیع برق استان زنجان برگزار شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/گلگشت-بهاری-خانواده-توزیع-برق-استان-زنجان-برگزار-شد.aspxگلگشت بهاری خانواده توزیع برق استان زنجان برگزار شد1397/02/29
برای نخستین باردرکشور، پایش ترکیب بدنی وسلامت جسمانی برقکاران توزیع برق زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/برای-نخستین-باردرکشور،-پایش-ترکیب-بدنی-وسلامت-جسمانی-برقکاران-توزیع-برق-زنجان.aspxبرای نخستین باردرکشور، پایش ترکیب بدنی وسلامت جسمانی برقکاران توزیع برق زنجان1397/02/29
مدیرعامل توزیع برق استان زنجان در همایش طلایه داران تبلیغ مطرح کرد:کشور نیازمند ترویج فرهنگ اصلاح الگوی مصرف صحیح انرژی برق در شرایط کنونی استhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-در-همایش-طلایه-داران-تبلیغ-مطرح-کرد.aspxمدیرعامل توزیع برق استان زنجان در همایش طلایه داران تبلیغ مطرح کرد:کشور نیازمند ترویج فرهنگ اصلاح الگوی مصرف صحیح انرژی برق در شرایط کنونی است1397/02/26
دیدار مدیرعامل توزیع برق زنجان با مدیرکل امور امنیتی،انتظامی،اتباع ومهاجرین استاندرای زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/دیدار-مدیرعامل-توزیع-برق-زنجان-با-مدیرکل-امور-امنیتی،انتظامی،اتباع-ومهاجرین-استاندرای-زنجان.aspxدیدار مدیرعامل توزیع برق زنجان با مدیرکل امور امنیتی،انتظامی،اتباع ومهاجرین استاندرای زنجان1397/02/26
مهندس علیزاده در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با استاندار مطرح کرد:گردش چرخ هاي اقتصادي و توسعه صنعتي به استمرار صنعت برق متكي استhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مهندس-علیزاده-در-نشست-فعالان-اقتصادی-استان-زنجان-با-استاندار-مطرح-کرد.aspxمهندس علیزاده در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با استاندار مطرح کرد:گردش چرخ هاي اقتصادي و توسعه صنعتي به استمرار صنعت برق متكي است1397/02/26
انتصاب معاون بهره برداری ودیسپاچینگ توزیع برق زنجان در کمیته بهره برداری شورای پایایی شبکه برق کشورhttp://www.zedc.ir/news/Pages/انتصاب-معاون-بهره-برداری-ودیسپاچینگ-توزیع-برق-زنجان-در-کمیته-بهره-برداری-شورای-پایایی-شبکه-برق-کشور.aspxانتصاب معاون بهره برداری ودیسپاچینگ توزیع برق زنجان در کمیته بهره برداری شورای پایایی شبکه برق کشور1397/02/24
مانوربحران در قره بلاغ با رویکرد تعویض و ساماندهی روشنایی معابراجراشدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مانوربحران-در-قره-بلاغ-با-رویکرد-تعویض-و-ساماندهی-روشنایی-معابراجراشد.aspxمانوربحران در قره بلاغ با رویکرد تعویض و ساماندهی روشنایی معابراجراشد1397/02/24
روشنایی معابر بلوار 17شهریور زنجان بارعایت کامل استانداردهای برق به بهره برداری رسیدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/روشنایی-معابر-بلوار-17شهریور-زنجان-بارعایت-کامل-استانداردهای-برق-به-بهره-برداری-رسید.aspxروشنایی معابر بلوار 17شهریور زنجان بارعایت کامل استانداردهای برق به بهره برداری رسید1397/02/18
کسب رتبه برتری در مسابقات مهارت شغلی از سوی پرسنل توزیع برق زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/کسب-رتبه-برتری-در-مسابقات-مهارت-شغلی-از-سوی-پرسنل-توزیع-برق-زنجان.aspxکسب رتبه برتری در مسابقات مهارت شغلی از سوی پرسنل توزیع برق زنجان1397/02/18
رسیدگی به 1هزار و910 فقره پرونده حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/رسیدگی-به-1هزار-و910-فقره-پرونده-حقوقی-شرکت-توزیع-نیروی-برق-استان-زنجان.aspxرسیدگی به 1هزار و910 فقره پرونده حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان1397/02/16
در ديدار مهندس عليزاده با مديرکل تبليغات اسلامي استان زنجان:زيربناي مقاوم سازي بدنه اقتصاد اسلامي کشور اصلاح الگوي مصرف استhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-ديدار-مهندس-عليزاده-با-مديرکل-تبليغات-اسلامي-استان-زنجان.aspxدر ديدار مهندس عليزاده با مديرکل تبليغات اسلامي استان زنجان:زيربناي مقاوم سازي بدنه اقتصاد اسلامي کشور اصلاح الگوي مصرف است1397/02/15
نماینده ولی فقیه وامام جمعه زنجان در دیدار مدیران صنعت آب وبرق استان :صرفه جویی های کوچک و جزئی در خانواده ها می تواند به صرفه جویی های کلان ملی تبدیل شودhttp://www.zedc.ir/news/Pages/نماینده-ولی-فقیه-وامام-جمعه-زنجان-در-دیدار-مدیران-صنعت-آب-وبرق-استان-.aspxنماینده ولی فقیه وامام جمعه زنجان در دیدار مدیران صنعت آب وبرق استان :صرفه جویی های کوچک و جزئی در خانواده ها می تواند به صرفه جویی های کلان ملی تبدیل شود1397/02/11