ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

علیرضا علیزادهhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=50علیرضا علیزادهمدير عامل و رئيس هيات مديرهa.alizadeh@zedc.ir33157270-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شماليفوق ليسانس مديريت
حمید عندلیبیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=2حمید عندلیبیمشاور مالی مدیر عاملandalibi@zedc.ir33157170-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شمالي ليسانس مديريت صنعتيدانشگاه شيراز
مهدی کابلیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=54مهدی کابلیمشاور فنی مدیر عامل و دبیر کمیته تحقیقاتkaboli@zedc.ir33157108-02433442035-0244513713111 زنجان - سعدي شمالي فوق لیسانس مهندسی برق- الکترونیکدانشگاه خواجه نصیر طوسی
حسین سهیلhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=9حسین سهیلمعاونت برنامه ريزي و مهندسيh.soheil@zedc.ir 33157248-02433442035-0244513713111 زنجان - سعدي شماليليسانس مهندسی برق قدرتدانشگاه آزاد
پیام جوادیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=17پیام جوادیمعاونت فروش و خدمات مشتركينpayam@zedc.ir 33157406-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شماليفوق ليسانس الكترونيك دانشگاه تهران
منصور حسینیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=11منصور حسینیمعاونت مالی و پشتیبانیm.hosseini@zedc.ir33157289-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شمالي ليسانس اقتصاد بازرگانيدانشگاه تهران
مهرداد چنگوریhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=10مهرداد چنگوریمعاونت منابع انسانيmehrdad@zedc.ir 33157200-02433442035-0244513713111-ليسانس رياضي دانشگاه صنعتی شریف
داود دولتیاریhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=12داود دولتیاری معاونت بهره برداري و ديسپاچينگdolatyari@zedc.ir 33157380-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شماليفوق ليسانس مديريت اجرائيموسسه تحقيقات و آموزش مدیریت
مرتضی نوش نابhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=15مرتضی نوش نابمدير دفتر هيات مديره و مديرعاملmory@zedc.ir 33157263-02433442035-0244513713111زنجان- سعدي شمالي ليسانس رياضي گرايش كامپيوتردانشگاه اصفهان
رسول ابدالیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=41رسول ابدالیمدیر دفتر حراست و امور محرمانهr.abdali@zedc.ir 33157206-02433453454-024421951-1588زنجان-سعدی شمالیلیسانس مهندسی برق قدرتدانشگاه آزاد
رویا قزلباشhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=37رویا قزلباشمدير دفتر روابط عمومی roya@zedc.ir33157136-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شمالي ليسانس رياضي گرايش كامپيوتردانشگاه آزاد
امیر فرهاد میرزائیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=14امیر فرهاد میرزائیمدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكاياتmirzaei[@]zedc.ir33157234-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شماليليسانس حقوق دانشگاه آزاد
عبداله نثارhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=18عبداله نثارقائم مقام مدیرعامل در مدیریت امورها و شهرستانهاnesar[@]zedc.ir33157164-02433788807-0244513713111 ليسانس مديريت دولتيمرکز آموزش مديريت دولتي زنجان
طیب نیکخواهhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=19طیب نیکخواهمدير امور برق شرق زنجانnikkhah[@]zedc.ir33788807-024زنجان - بلوار اشراق ليسانس برق قدرتدانشگاه آزاد
امیر کیانیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=22امیر کیانیمدير امور برق غرب زنجانkiani@zedc.ir 33554419-024--زنجان - جنب بيمارستان امام حسين(ع) لیسانس مهندسی برق- قدرتدانشگاه آزاد
بابک محمدیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=62بابک محمدیمدیر اومور برق شمالb-mohammadi@zedc.ir33727414-024زنجان- گلشهر کاظمیهفوق لیسانس مهندسی برق- قدرتدانشگاه تربیت مدرس
محمد باقری وندhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=20محمد باقری وندمديريت توزيع برق شهرستان خرمدرهm.bagherivand@zedc.ir35522005-024---ليسانس برق گرايش انتقال و توزيع مجتمع آذربايجان
داوود احمدی نقیبhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=38داوود احمدی نقیبمديريت توزيع برق شهرستان ابهرdavood@zedc.ir9073-3527-024--ابهرلیسانس برق قدرتدانشگاه آزاد
مجید حسین خانیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=21مجید حسین خانیمدیریت توزیع برق شهرستان خدابندهm.hoseinkhani@zedc.ir 34226623-024--شرکت توزیع برق شهرستان خدابندهفوق ليسانس مهندسی برق قدرت-
جواد حسنیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=39جواد حسنیمديريت توزيع برق شهرستان سلطانیهj.hasani@zedc.ir2232-3582-024--شهرستان ايجرود- شهر زرين رود ليسانس مهندسی برق قدرتدانشگاه آزاد
داوود امینیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=40داوود امینیمديريت توزيع برق طارمamini@zedc.ir32824754-024--شهرستان آب برفوق ليسانس مهندسی برق قدرت موسسه روزبه زنجان
احمد سعادتیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=64احمد سعادتیمدیر توزیع برق شهرستان ماهنشانa.saadati@zedc.ir36223327-024----
امیر سلیمانیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=63امیر سلیمانیمديريت توزيع برق شهرستان ایجرودa.soleymani@zedc.ir36722592-024لیسانس مهندسی برق قدرت
علیرضا نادمیانhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=24علیرضا نادمیان مدير دفتر نظارت بر بهره برداري nademian[@]zedc.ir33157381-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شمالي ليسانس الكترونيكدانشگاه آزاد
بابک نصیریhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=23بابک نصیری مدير امور دیسپاچینگ و فوریتهای برقb.nasiri@zedc.ir 33157376-024--زنجان - سعدي شمالي ليسانس مهندسي تكنولوژي برق شبكه انتقال و توزيعدانشگاه جامع علمي و كاربردي
شهرام اردلانhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=27شهرام اردلان مدير دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطاتardalan[@]zedc.ir33157250-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شمالي ليسانسمهندسی كامپيوتر - نرم افزاردانشگاه آزاد
مهدی شهری شهرآبادhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=25مهدی شهری شهرآبادمدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیریm.shahri@zedc.ir 33157402-024---ليسانس مهندسی تکنولوژی برق شبکه انتقال و توزيعدانشگاه آزاد
بابک رادفرhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=57بابک رادفرامور مالیbabak@zedc.ir33157188-02433442035-0244513713111 زنجان- سعدی شمالیفوق لیسانس مدیریت دولتیمرکز آموزش عالی مدیریت دولتی زنجان
کریم نصیری مقدمhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=56کریم نصیری مقدمدفتر مدیریت مصرفnasirimoghadam@zedc.ir33157390-02433442035-0244513713111 زنجان- سعدی شمالیفوق لیسانس مهندسی برقدانشگاه علم و صنعت
محمدرضا طاهریان مقدمhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=26محمدرضا طاهریان مقدممدير دفتر برنامه ريزي و بودجهtaherian@zedc.ir 33157242-02433442035-0244513713111زنجان سعدي شماليفوق لیسانس مدیریت و ليسانس برق قدرتدانشگاه آزاد
مهدی جرجیسیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=29مهدی جرجیسیمدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداريjorj@zedc.ir 33157272-02433442035-0244513713111- ليسانس مهندسی نرم افزاردانشگاه آزاد
رامین کاظمی تکلیمیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=55رامین کاظمی تکلیمیدفتر بازار برقrkazemi@zedc.ir33157123-02433442035-0244513713111 زنجان - سعدي شمالي لیسانس صنایعدانشگاه آزاد
لیلا محمد حسن زادهhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=53لیلا محمد حسن زادهمدیر دفتر کنترل برنامه و پروژهhasanzadeh@zedc.ir33157140-02433442035-0244513713111 زنجان سعدي شمالي فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر- نرم افزاردانشگاه آزاد
سید جواد قریشیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=35سید جواد قریشیمدير دفتر مهندسی و نظارتj.ghoreyshi@zedc.ir 33157149-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شماليفوق ليسانس مديريت اجرايي موسسه تحقيقات و آموزشي مديريت
رامین بحریhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=36رامین بحریمدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالباتbahri@zedc.ir33157401-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شمالي ليسانس رياضي کاربرد در کامپيوتردانشگاه شيراز
مرتضی داداشیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=30مرتضی داداشیمدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغلdadashi@zedc.ir33157103-02433442035-0244513713111- ليسانس حسابداريدانشگاه آزاد
مهرداد صفاریانhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=31مهرداد صفاریان مدير دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانیsaffar@zedc.ir33157207-02433442035-024-زنجان - سعدی شمالیفوق لیسانس مدیریت بازرگانیدانشگاه شهید بهشتی تهران
محمد ستاریhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=58محمد ستاریامور کارکنان و رفاهsattari@zedc.ir33157107-02433442035-0244513713111 زنجان- سعدی شمالیفوق لیسانس مدیریت دولتیموسسه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی
مریم نصیریhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=59مریم نصیریدفتر نظارت بر خدمات مشترکینnasiri@zedc.ir33157400-02433442035-0244513713111 زنجان- سعدی شمالیلیسانس مدیریت بازرگانیدانشگاه آزاد
سید مجتبی سیدی نیاhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=33سید مجتبی سیدی نیامدير امور تداركاتseydinia[@]zedc.ir33157261-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شماليليسانس مديريت بازرگانيدانشگاه آزاد
فخرالدین صیدیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=34فخرالدین صیدیمدير امور نظارت بر خدمات عموميseydi@zedc.ir33157230-02433442035-0244513713111زنجان - سعدي شمالي ليسانس مديريت بازرگاني دانشگاه شهيد بهشتي تهران
علی اصغر الماسیhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=60علی اصغر الماسیگروه مدیریت بحران و پدافند غیر عاملal.almasi@zedc.ir33157144-02433442035-0244513713111 زنجان-سعدی شمالیلیسانس مهندسی برقدانشگاه آزاد
مهدی جوادیانhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=61مهدی جوادیانگروه ایمنی و کنترل ضایعاتm.javadian@zedc.ir33157256-02433442035-0244513713111 زنجان- سعدی شمالیلیسانس مهندسی برقدانشگاه آزاد
امور برق غربhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=3امور برق غرب--33554417-18-024335555054519786895زنجان كوي فرهنگ، جنب بيمارستان امام حسينغرب خيابان سعدي از ميدان ارتش تا ميدان راه آهن
امور برق شرقhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=4امور برق شرق337888046-02433788803-0244513713111شرق خيابان سعدي از ميدان ارتش تا ميدان راه آهنشرق خيابان سعدي از ميدان ارتش تا ميدان راه آهن
امور برق شمالhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=5امور برق شمال33727432-4-0244514437843زنجان ، خيابان گلشهر كاظميه ،فاز3،خيابان پاستور ،جنب سالن ورزشي ولايتگلشهر، سایت آهن فروشان ،پونک
امور برق ابهرhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=8امور برق ابهر35279070 -024352790754561814657اول جاده قيدار،بلوار اثير الدين ابهري،روبروي دبيرستان امام صادقشهرستان ابهر
امور برق خرمدرهhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=7امور برق خرمدره35522007-02435522006-0244571836681خيابان امام ،روبروي فرمانداري،امور برق خرمدرهشهرستان خرمدره
امور برق خدابندهhttp://www.zedc.ir/Lists/contactInfo/DispForm.aspx?ID=6امور برق خدابنده34226620 -024342236004581616711خدابنده،خيابان دكتر چمران،مديريت توزيع برق خدابنده شهرستان خدابنده