-
ورود به سایت

آزمون استخدامی شرکتهای وابسته وزارت نیرو (سال 1397)

 

شرکتهاي وابسته (غیردولتی) شامل شرکتهاي توزیع نیروي برق، آب و فاضلاب شهري و مدیریت تولید برق (نیروگاه) در راستاي تحقق اهداف و وظایف خود و به استناد مجوزهاي استخدامی صادره و براساس موافقت مجمع عمومی شرکتهاي وابسته (غیردولتی)، تعداد 1557 نفر را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فنّاوري، از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه و گزینش پس از کسب نمره حد نصاب به ترتیب بالاترین نمرات اخذ شده در آزمون کتبی ( عمومی و تخصصی ) و مصاحبه استخدام مینماید.

کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه مورخ 1397/7/23 براي مشاهده و پرینت بر روي سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون روز پنجشنبه مورخ 1397/7/26 در تهران و مراکز استانها برگزار خواهد شد.