-
ورود به سایت

کسب رتبه برترین پروژه تحقیقاتی در سال 96 توانیر

کسب رتبه برتر در ثبت تجربیات درسطح کشور در سال 97

برگزاری بسیار مناسب کنفرانس منطقه شمالغرب سیرد در زنجان

چاپ 5 مورد کتاب

  • Microgrid Architectures, Control and Protection Methods -1917
  • Reactive Power Control in AC Power Systems - 1917
  • "روش های طراحی در علوم مهندسی"مولف: عادل کاظمی-1389
  • "راهنمای جامع طراحی و محاسبات روشنایی با نرم افزار Dialux 4.8" مولفین: وحید آین- حمیدرضا رادمند-1391
  • کتاب "انرژی های تجدید پذیر در سیستم های قدرت"- مترجم رضا نوروزیان- حسین حدادیان-1393

تشکیل کمیته کارشناسی تحقیقات با تخصص های مختلف و دعوت به جلسات با توجه به موضوع

ایجاد ارتباط مناسب با کمیته های مختلف از جمله سیرد- پیشنهادات- فن آوری های نوین