ورود به سایت

​ ​ خلاصه آمار پروژه ها
سالپروژه های انجام شده​پروژه های پایان یافته
96​4​0​
95​1​2​
94​3​5​
93​4​2​
92​1​2​
91​2​3​
90​4​2​
89​2​1​
76 تا 88​8​

8

 

 

خلاصه آمار مقالات​
سال​تعداد مقالات پذیرفته شده
97​12 مقاله تا کنون​
96​

26 مقاله (2 مقاله سیرد و یک مقاله سیرد اصلی )

95​31 مقاله (1 مقاله سیرد منطقه ای)​
94​16 مقاله  (1 مقاله سیرد اصلی- 1 مقاله سیرد منطقه ای- 2 مقاله ISI)​
93​11 مقاله (5 سیرد منطقه ای)​
92​18 مقاله (1 مقاله سیرد اصلی- 8 مقاله سیرد منطقه ای)​
91​16 مقاله  (2 مقاله سیرد اصلی- 5 مقاله سیرد منطقه ای)​
90​10​ مقاله
89​8​ مقاله
88​4​​ مقاله
جمع​ 152مقاله