-
ورود به سایت

​​​​​​​فراخوان ثبت نام نصب سامانه چند کیلوواتی خورشیدی برای کلیه مشترکین

اطلاعیه

قابل توجه کلیه شهروندان عزیز استان زنجان

بدینوسیله به اطلاع کلیه هم استانی های عزیز می رساند درخصوص شرایط نصب سامانه های فتوولتائیک(خورشیدی) چنانچه مشترکینی از مردم فهیم استان متقاضی نصب این سامانه در ملک شخصی (اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و...) و یا دولتی (اعم از ادارات، نهادها و سازمانهای دولتی، نیمه خصوصی و عمومی) را دارند با رعایت موارد ذیل جهت ثبت نام به واحد مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان واقع در خیابان سعدی شمالی مراجعه فرمایند.
 

شرایط عمومی اجرا:

 1. میزان توان سامانه برای هر مشترک حداقل 3 کیلووات و حداکثر 50 کیلووات (در صورت احراز شرایط فنی)، می باشد.

 2. تمامی سامانه های نصب شده بوسیله یک کنتور دوطرفه به شبکه وصل می شوند.

 3. مالکیت سامانه فتوولتاییک پس از نصب و تحویل، بر عهده مشترک می باشد .

 4. سامانه فتوولتاییک پس از نصب جز تاسیسات ثابت ساختمان محسوب می گردد. مسئولیت نگهداری و بهره برداری صحیح از سامانه بر عهده مشترک بوده و هرگونه جابجایی و تغییرات در سامانه نصب شده بدون هماهنگی شرکت توزیع ممنوع می باشد.

 5. حداقل مدت گارانتی کل تجهیزات ٥ سال و حداقل خدمات پس از فروش ١٠ سال از زمان تحویل سامانه می باشد.

 6. قیمت حدودی سامانه ها ٩٠ میلیون ریال می باشد که مشترک در ابتدا 20 میلیون ریال بعنوان پیش پرداخت واریز و الباقی مبلغ تا سقف ٤٥ میلیون ریال را پس از امضا تفاهم نامه پرداخت می نماید و شرکت توانیر ٥٠ درصد هزینه (حداکثر تا سقف ٤٥ میلیون ریال به ازای هر کیلووات) را پس از راه اندازی به شرکت توزیع پرداخت می نماید.

 7. محل نصب می بایست در طی روز آفتابگیر بوده و درفصول مختلف هیچ مانعی بر آرایه منصوبه سایه ایجاد نکند و همچنین ساختگاه باید تحمل بار ناشی از نصب سامانه را داشته باشد.

 8. سامانه های فتوولتائیک که با استفاده از حمایت های حاصل از عوارض برق منصوب می گردند مشمول فروش تضمینی برق به شرکت توانیر نمی شود.

شرایط و وظایف مشترک متقاضی:

 1. مشترک متقاضی باید مالک محل نصب بوده و دارای انشعاب برق مجزا باشد.
 2. ارائه اسناد تملک محل نصب توسط مشترک متقاضی الزامی است. (تبصره: ارگانها و نهادهای عمومی و دولتی با درخواست کتبی رئیس دستگاه مربوطه، دال بر تملک محل نصب و در اختیار داشتن ساختمان مذکور، نیازی به ارائه اسناد مالکیت ندارند.) مجتمع های ساختمانی مسکونی، اداری و تجاری که دارای هیات مدیره قانونی می باشند، می توانند از طریق هیات مدیره قانونی با ارائه مدارک قانونی نسبت به نصب سامانه فتوولتائیک، در مکان محل های مشاع و برای انشعاب عمومی، مجتمع مذکور اقدام نمایند.

 3. درصورت نصب سامانه فتوولتائیک در محل های مشاع ساختگاه مشترک متقاضی، می بایست رضایت نامه کتبی از دیگر مالکین ساختمان (مبنی بر استفاده از فضای مشترک) را اخذ و ارائه نماید.
 4. مشترک بایستی مدارک ذیل را هنگام ثبت نام اولیه ، در خصوص نصب سامانه های فتوولتائیک به شرکت توزیع ارایه نماید :

 • اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مشترک متقاضی
 • اصل و کپی مدارک مالکیت و مشخصات ساختمان محل نصب
 • اصل و کپی فیش برق به نام مشترک متقاضی
 • اصل و کپی فیش پرداختی به مبلغ 20 میلون ریال به ازای هر کیلووات ظرفیت سامانه به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان​

پس از تائید ساختگاه نصب توسط شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تکمیل مدارک و مراحل ثبت نام  ذیل توسط متقاضی بشرح ذیل اقدام نماید:​


 • اصل و کپی فیش پرداختی مابقی قدرالسهم مربوط به متقاضی
 • انتخاب پیمانکار
 • امضاء تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان​شرایط انصراف "مشترک متقاضی"​


 1. در هر مرحله که مشترک متقاضی تمایل به انصراف دارد می بایست کتبا انصراف خود را به شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تحویل نماید.

 2. عدم تکمیل مدارک مورد نیاز در هر مرحله توسط مشترک متقاضی در مهلت مقرر، به منزله انصراف مشترک متقاضی تلقی شده و مشترک متقاضی اولویت بعدی جایگزین شده و مبلغ پرداختی طبق شرایط اعلام شده از سوی دستگاه اجرایی عودت داده خواهد شد.

 3. درصورت انصراف قبل از امضاء و مبادله تفاهم نامه با شرکت توزیع برق استان زنجان ، کل مبلغ واریزی عودت خواهد گردید.

 4. درصورت انصراف مشترک متقاضی پس از مبادله تفاهم نامه، مبلغ پنج میلیون ریال بابت هزینه های جانبی از مشترک کسر و مابقی عودت داده می شود. ​

درصورت داشتن انتقاد و یا نظر اصلاحی در ارتباط با این مطلب از طریق ایمیل info@zedc.ir با ما در ارتباط باشید.​​