ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 شهرستان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

 

 

۷۲-۲۲-۱۰۹۴دلنا پریدختاسلام آباد٬ چهار راه صدوقی٬ خ صدوقی جنوبی٬ خ شهید رحمانی۷۲-۲۲-۱۰۹۴۵۲۵۵۰۴۱۵۲۵۵۰۴۲زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۰۳عاطفه شریفی شهریور بلوار شیخ فضل الله نوری٬‌ نبش خیابان فیلض بخش ۷۲-۲۲-۱۰۰۳۴۲۶۲۷۶۶۴۲۶۳۳۲۷زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۸۵سحر حسن لوخ سعدی جنوبی٬ خ مسگرها٬‌ روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان ۷۲-۲۲-۱۰۸۵۳۲۳۷۰۸۸۳۲۳۷۰۸۸زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۹۸مهدی خان احمدی اتوبان زنجان - قزوین٬ بلوار راهبران٬‌ مجتمع خدماتی ایرانیان پلاک ۷۲-۲۲-۱۰۹۸۷۲۹۴۰۱۰-۱-زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۶مطلب غفاریشهرک صنعتی شماره یک٬‌ خ پرفسور ثبوتی٬‌ واحد ۱۴۷۲-۲۲-۱۱۰۶۲۲۲۱۴۴۲۲۲۲۲۰۱۵زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۷زهره دوستی دانشگاه آزاد اسلامی٬‌سایت امام خمینی (ره)٬‌ دانشکده علوم انسانی ۷۲-۲۲-۱۱۰۷۴۲۴۰۴۰۴۴۲۴۰۴۰۵زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۱اکرم جعفریجاده قدیم زنجان -تهران٬ بعد از پل روگذر٬ بعد از دبستان ماندانا ۷۲-۲۲-۱۱۰۱۷۲۹۱۳۰۰۷۲۹۱۵۰۰زنجان
۵۳۲۱۶صدیقه نوری نژادبلوار امام٬‌روبروی دانشگاه آزاد اسلامی ۵۳۲۱۶۵۷۵۰۷۷۸۵۷۵۰۷۷۹هیدج
۵۳۲۲۰مهدی قدیمیمیدان امام حسین علیه السلام۵۳۲۲۰۴۲۲۵۸۲۸۴۲۲۵۸۲۸خدابنده
۷۲-۲۲-۱۰۵۹ونوس تواناکوچمشکی٬ نرسیده به چهار راه اول٬ پلاک ۶۰۸۷۲-۲۲-۱۰۵۹۴۲۴۹۶۹۲۴۲۴۹۶۹۲زنجان
۵۳۲۵۵محمد جواد عسگریمیدان شهدا٬‌ خیابان شیخ اشراق ۵۳۲۵۵۴۳۵۲۱۴۱۴۳۵۲۱۴۱سهرورد
۵۳۲۲۱مجید گنج خانلوخیابان امام (ره)٬ ساختمان اداره پست٬ پلاک ۱۸۴۵۳۲۲۱۴۳۳۲۲۶۹۴۳۳۲۰۸۹سجاس
۵۳۲۲۳علی بیگدلوخیابان سیدلر٬‌ انتهای خیابان دفتر پست قدیم ۵۳۲۲۳۴۶۲۲۴۵۳۴۶۲۳۳۶۸زرین رود
۵۳۲۲۲اکرم جعفری‍میدان حسینیه٬‌ اداره پست سابق۵۳۲۲۲۴۸۲۲۲۱۹۴۸۲۲۷۳۷گرماب
۵۳۲۴۶محمدیار مرادیمیدان امام حسین علیه السلام٬ پلاک ۴۱۵۵۳۲۴۶۵۵۳۵۳۵۹۵۵۳۵۳۵۷خرمدره
۵۳۲۷۶محمد علی عماریروبروی فرمانداری۵۳۲۷۶--آببر
۵۳۲۲۵محمد علی عزیزیساختمان پست۵۳۲۲۵۳۵۲۳۰۰۳۳۵۲۳۰۰۹دندی
72-22-1128مهرداد حیدریزنجان- بلوار ملاصدرا اراضي پايين کوه خيابان ميثاق 13 پ107-72-22-1128.9102849528-زنجان
72-22-1119حسن محمدرضا خانیابهر-چهارراه امام حسین پلاک 5 کدپستی:456193311172-22-111909122424456-ابهر
72-22-1126زهرا دنیاییماهنشان-فلکه جدید بالا-جنب مسجد-کدپستی:454193859172-22-1126--ماهنشان
72-22-1127محسن معینیصایین قلعه-خیابان امام تقاطع بسیج پلاک 60772-22-112709357075507-زنجان
72-22-1132حسن محمدیانخدابنده-خیابان امام خیابان شهیدمفتح پلاک 8،458174436972-22-1132--خدابنده
۷۲-۲۲-۱۰۶۷غلامحسن نوروزیسبزه میدان٬ ابتدای خیابان فردوسی٬ پلاک ۹۷۲-۲۲-۱۰۶۷۳۲۶۲۰۰۲۳۲۶۲۰۰۳زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۷۴علی بابا خانیانصاریه٬ خیابان پروین اعتصامی۷۲-۲۲-۱۰۷۴۷۲۸۱۶۹۵-۶۷۲۸۱۶۹۵زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۶۳صادق محمدی خیابان بعثت٬ نرسیده به سر چاه٬ پلاک ۱/۲۷۱۷۲-۲۲-۱۰۶۳۳۲۳۹۰۲۳۳۲۳۹۰۲۳زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۷۳علیرضا سیف زاده چهار راه سعدی٬ ابتدای خیابان سعدی وسط٬ پلاک ۳۱۵۷۲-۲۲-۱۰۷۳۳۲۳۱۷۸۷۳۲۳۱۷۸۷زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۰حسن باقری خیابان جمهوری٬ روبروی خیابان دوازدهم اعتمادیه٬ پلاک ۱۵۴/۱ و ۱۴۵/۲۷۲-۲۲-۱۱۰۰۴۲۴۰۱۱۰۴۲۴۰۱۱۰زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۶۲فرید جاوید بخت کوی کارمندان٬ خیابان اول٬‌ فاز ۲ ۷۲-۲۲-۱۰۶۲۴۲۴۱۱۸۸- ۴۲۶۹۷۹۸۴۲۶۹۷۹۷زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۵۲امین نوذری خیابان ضیایی٬ روبروی آموزشگاه مرحوم فاطمه سعادتی ۷۲-۲۲-۱۰۵۲۳۲۶۴۵۰۱۳۲۶۴۵۰۰زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۵۸قوام الدین لبیبی خ ۱۷ شهریور٬ نرسیده به سه راه امجدیه٬‌ روبروی بانک تجارت ۷۲-۲۲-۱۰۵۸۵۵۶۶۲۶۴۵۵۶۶۲۶۵زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۵۳فرشته عباسی خیابان آزادی٬ روبروی شهرداری مرکز ۷۲-۲۲-۱۱۰۵۳۳۲۲۱۱۱۰۳۲۲۷۰۹۱زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۶۱زهرا مسعودی مقدم شهرک منظریه٬ روبروی مجتمع الغدیر۷۲-۲۲-۱۰۶۱۷۲۸۲۹۶۷-۸۷۲۸۲۹۶۸زنجان
۷۱-۲۲-۱۰۴۲حمید نوروزیاسلام آباد٬ خ ۲۰ متری شهید مدنی٬ خ ۱۶ متری سلیمانی٬ پلاک ۸۴ و ۸۶۷۱-۲۲-۱۰۴۲۵۲۶۶۷۱۱-۲۵۲۶۶۷۱۲زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۰۱خلیل بیاتمیدان ۱۵ خرداد٬ نبش کوچه رستملو٬‌پلاک ۱/۵۷۲-۲۲-۱۰۰۱۵۲۵۱۸۸۶۵۲۶۹۴۱۱زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۸۳مسعود نجفی خیابان ۱۷ شهریور٬‌ پلاک ۱۷۳۷۲-۲۲-۱۰۸۳۵۲۵۳۳۰۲۵۲۵۱۹۱۹زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۸۸فریبا اسدی شهرک گلشهر کاظمیه٬ فاز یک‌٬‌ خیابان ۲۴ متری نیک نژاد٬ نبش ۷۲-۲۲-۱۰۸۸۷۲۴۱۰۳۸۷۲۴۱۰۳۸زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۹۳محمد علی حسنی کیلومتر ۵ جاده تبریز٬‌ دانشگاه زنجان٬‌بازارچه دانشگاه۷۲-۲۲-۱۰۹۳۵۱۵۲۷۹۱۵۱۵۲۷۹۱زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۹۲مجید اوصالی میدان استقلال٬‌خیابان شهید منتظری٬‌پلاک ۲۲۷۲-۲۲-۱۰۹۲۵۲۶۴۵۹۵۵۲۶۴۵۹۵زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۲الهام خان محمدی شهرک الهیه٬ حد فاصل میدان نور و میدان عمار٬ خیابان ۳۵ متری عمار ۷۲-۲۲-۱۱۰۲۵۳۲۷۴۰۱۵۳۲۷۴۰۱زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۳مرضیه عزیزیشهرک اندیشه٬ بلوار ملاصدرا٬‌ خیابان گلستان جنوبی٬ نبش خیابان ۸۷۲-۲۲-۱۱۰۳۷۲۶۶۳۰۶-۷-زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۶۶ناصر علیمردانی خیابان امام خمینی (ره)٬ روبروی بیمه دانا ۷۲-۲۲-۱۰۶۶۳۲۲۲۷۷۸۳۲۲۲۷۷۸زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۹روح الله منوری سادهبلوار ۲۲ بهمن٬ روبروی استادیوم کارگران٬‌پلاک ۱۵۷۲-۲۲-۱۱۰۹۴۲۶۰۷۱۰۴۲۶۰۷۲۰زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۹۷ابراهیم عبوقی خیابان بعثت٬ جنب شرکت تعاونی٬‌ دفتر ICT ارمغانخانه ۷۲-۲۲-۱۰۹۷۲۴۹۳۷۴۹۲۲۴۲۳۳۲زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۸فاطمه محمدی نیک پی٬ جاده قاهران٬ روبروی دبیرستان شهریار۷۲-۲۲-۱۱۰۸۲۶۲۳۲۰۲۲۶۲۳۲۰۲زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۹۰سکینه مرادخانی جاده زنجان - تهران٬‌ روستای دیزج آباد٬‌ دفتر سابق مخابرات۷۲-۲۲-۱۰۹۰۷۲۹۹۵۴۰۷۲۹۹۶۴۰زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۹۱علی اکبر رستمی خیابان امام خمینی (ره)٬‌ نرسیده به فلکه٬‌پلاک ۱۱۷ ۷۲-۲۲-۱۰۹۱۲۴۸۴۲۰۸-۹۲۴۸۴۲۱۰زنجان
۵۳۲۱۱فاطمه رنجبرخیابان ولیعصر٬ پلاک ۷۳۵۳۲۱۱۵۲۴۱۰۱۵۲۴۱۰۱ابهر
۵۳۲۱۳هومن حاجی قربانی مصلی٬ ابتدای خیابان امام خمینی (ره)۵۳۲۱۳۵۲۲۷۰۷۱۵۲۲۷۰۷۱ابهر
۷۲-۲۲-۱۰۰۲حسن ریاحیسعدی٬ وسط خیابان ۷ تیر٬ پلاک ۴.۴۷۲-۲۲-۱۰۰۲۳۲۶۳۰۲۸۳۲۳۵۹۱۵زنجان
۵۳۲۱۷سینا عسگری خیابان دکتر بهشتی٬ پلاک ۱۵۳۲۱۷۵۲۵۸۹۴۹۵۲۲۴۳۴۰شناط