ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 شهرستان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

 

 

۷۲-۲۲-۱۰۹۴دلنا پریدختاسلام آباد٬ چهار راه صدوقی٬ خ صدوقی جنوبی٬ خ شهید رحمانی۷۲-۲۲-۱۰۹۴۵۲۵۵۰۴۱۵۲۵۵۰۴۲زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۰۳عاطفه شریفی شهریور بلوار شیخ فضل الله نوری٬‌ نبش خیابان فیلض بخش ۷۲-۲۲-۱۰۰۳۴۲۶۲۷۶۶۴۲۶۳۳۲۷زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۸۵سحر حسن لوخ سعدی جنوبی٬ خ مسگرها٬‌ روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان ۷۲-۲۲-۱۰۸۵۳۲۳۷۰۸۸۳۲۳۷۰۸۸زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۹۸مهدی خان احمدی اتوبان زنجان - قزوین٬ بلوار راهبران٬‌ مجتمع خدماتی ایرانیان پلاک ۷۲-۲۲-۱۰۹۸۷۲۹۴۰۱۰-۱-زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۶مطلب غفاریشهرک صنعتی شماره یک٬‌ خ پرفسور ثبوتی٬‌ واحد ۱۴۷۲-۲۲-۱۱۰۶۲۲۲۱۴۴۲۲۲۲۲۰۱۵زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۵۹ونوس تواناکوچمشکی٬ نرسیده به چهار راه اول٬ پلاک ۶۰۸۷۲-۲۲-۱۰۵۹۴۲۴۹۶۹۲۴۲۴۹۶۹۲زنجان
۵۳۲۵۵محمد جواد عسگریمیدان شهدا٬‌ خیابان شیخ اشراق ۵۳۲۵۵۴۳۵۲۱۴۱۴۳۵۲۱۴۱سهرورد
۵۳۲۲۵محمد علی عزیزیساختمان پست۵۳۲۲۵۳۵۲۳۰۰۳۳۵۲۳۰۰۹دندی
72-22-1119حسن محمدرضا خانیابهر-چهارراه امام حسین پلاک 5 کدپستی:456193311172-22-111909122424456-ابهر
72-22-1126زهرا دنیاییماهنشان-فلکه جدید بالا-جنب مسجد-کدپستی:454193859172-22-1126--ماهنشان
72-22-1132حسن محمدیانخدابنده-خیابان امام خیابان شهیدمفتح پلاک 8،458174436972-22-1132--خدابنده
۷۲-۲۲-۱۱۰۷زهره دوستی دانشگاه آزاد اسلامی٬‌سایت امام خمینی (ره)٬‌ دانشکده علوم انسانی ۷۲-۲۲-۱۱۰۷۴۲۴۰۴۰۴۴۲۴۰۴۰۵زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۱اکرم جعفریجاده قدیم زنجان -تهران٬ بعد از پل روگذر٬ بعد از دبستان ماندانا ۷۲-۲۲-۱۱۰۱۷۲۹۱۳۰۰۷۲۹۱۵۰۰زنجان
۵۳۲۱۶صدیقه نوری نژادبلوار امام٬‌روبروی دانشگاه آزاد اسلامی ۵۳۲۱۶۵۷۵۰۷۷۸۵۷۵۰۷۷۹هیدج
۵۳۲۲۰مهدی قدیمیمیدان امام حسین علیه السلام۵۳۲۲۰۴۲۲۵۸۲۸۴۲۲۵۸۲۸خدابنده
۵۳۲۲۱مجید گنج خانلوخیابان امام (ره)٬ ساختمان اداره پست٬ پلاک ۱۸۴۵۳۲۲۱۴۳۳۲۲۶۹۴۳۳۲۰۸۹سجاس
۵۳۲۲۳علی بیگدلوخیابان سیدلر٬‌ انتهای خیابان دفتر پست قدیم ۵۳۲۲۳۴۶۲۲۴۵۳۴۶۲۳۳۶۸زرین رود
۵۳۲۲۲اکرم جعفری‍میدان حسینیه٬‌ اداره پست سابق۵۳۲۲۲۴۸۲۲۲۱۹۴۸۲۲۷۳۷گرماب
۵۳۲۴۶محمدیار مرادیمیدان امام حسین علیه السلام٬ پلاک ۴۱۵۵۳۲۴۶۵۵۳۵۳۵۹۵۵۳۵۳۵۷خرمدره
۵۳۲۷۶محمد علی عماریروبروی فرمانداری۵۳۲۷۶--آببر
72-22-1128مهرداد حیدریزنجان- بلوار ملاصدرا اراضي پايين کوه خيابان ميثاق 13 پ107-72-22-1128.9102849528-زنجان
72-22-1127محسن معینیصایین قلعه-خیابان امام تقاطع بسیج پلاک 60772-22-112709357075507-زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۹روح الله منوری سادهبلوار ۲۲ بهمن٬ روبروی استادیوم کارگران٬‌پلاک ۱۵۷۲-۲۲-۱۱۰۹۴۲۶۰۷۱۰۴۲۶۰۷۲۰زنجان
۷۲-۲۲-۱۱۰۸فاطمه محمدی نیک پی٬ جاده قاهران٬ روبروی دبیرستان شهریار۷۲-۲۲-۱۱۰۸۲۶۲۳۲۰۲۲۶۲۳۲۰۲زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۹۰سکینه مرادخانی جاده زنجان - تهران٬‌ روستای دیزج آباد٬‌ دفتر سابق مخابرات۷۲-۲۲-۱۰۹۰۷۲۹۹۵۴۰۷۲۹۹۶۴۰زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۹۱علی اکبر رستمی خیابان امام خمینی (ره)٬‌ نرسیده به فلکه٬‌پلاک ۱۱۷ ۷۲-۲۲-۱۰۹۱۲۴۸۴۲۰۸-۹۲۴۸۴۲۱۰زنجان
۵۳۲۱۱فاطمه رنجبرخیابان ولیعصر٬ پلاک ۷۳۵۳۲۱۱۵۲۴۱۰۱۵۲۴۱۰۱ابهر
۵۳۲۱۳هومن حاجی قربانی مصلی٬ ابتدای خیابان امام خمینی (ره)۵۳۲۱۳۵۲۲۷۰۷۱۵۲۲۷۰۷۱ابهر
۵۳۲۱۷سینا عسگری خیابان دکتر بهشتی٬ پلاک ۱۵۳۲۱۷۵۲۵۸۹۴۹۵۲۲۴۳۴۰شناط
۵۳۲۱۸محمد رضا بیگلرخیابان ۱۷ شهریور٬ نبش بن بست چهارم٬ پلاک ۳۶۵۳۲۱۸۵۵۲۳۸۱۲۵۵۲۳۸۱۱ابهر
۵۳۲۴۲معصومه نصری لوشانی خیابان دکتر شریعتی٬ پلاک ۷۵۳۲۴۲۵۲۴۱۵۲۲۵۲۴۱۵۲۳حسین آباد
۵۳۲۵۴حسین افشاریخ رجایی٬ خ ۱۶ متری قسمتی٬ ک شهید نظامعلی افشاری٬ پلاک ۱۷۹۵۳۲۵۴۵۲۸۲۴۲۸۵۲۸۲۴۲۸شریف اباد
۵۳۲۵۸سیده لیلا کاظمی بلوار طالقانی٬ شمالی٬ روبروی راهنمایی رانندگی٬‌پلاک ۷۸۵۳۲۵۸۵۲۴۶۳۵۱-۲۵۲۴۵۹۱۰ابهر
۵۳۲۵۹فاطمه حاجی حسنی بلوار طالقانی٬‌ابتدی ۱۸ متری پردیس٬ پلاک ۱۰ ۵۳۲۵۹۵۲۷۵۰۶۱۵۲۴۶۳۲۹ابهر
۵۳۲۳۹امیر عباسیخیابان امام خمینی٬ روبروی بانک رفاه ۵۳۲۳۹۴۲۲۴۲۸۷۴۲۳۰۳۰۳خدابنده
۵۳۲۴۴امیر حسین یوسفی خیابان شهید چمران٬‌ نبش آذر ۴۵۳۲۴۴۴۲۲۸۷۰۴۲۲۸۷۰خدابنده
۵۳۲۲۶بهنام کریمی خیابان سید جمال الدین اسد آبادی٬‌ روبروی ایرانچاپ۵۳۲۲۶۵۵۳۱۱۱۶۵۵۳۱۱۱۷خرمدره
۵۳۲۱۵فرشید حسنی خیابان امام٬ روبروی بانک صادارت۵۳۲۱۵۲۸۲۳۴۶۴۲۸۲۲۳۰۰آببر
۵۳۲۲۷محمد مهدیخانی -۵۳۲۲۷۲۸۶۳۶۲۶-۴۶۲۸۶۳۶۴۵چورزق
۵۳۲۳۱اسداله جعفری چهاراه بطرف آببر ۵۳۲۳۱۲۸۴۳۱۲۰۲۸۴۳۱۲۰گیلوان
۵۳۲۴۰صابر الماسیخیابان ۴۵ متری اصلی٬ جنب روشگاه بسیجیان(یاس)۵۳۲۴۰۳۷۲۲۹۳۱۳۷۲۲۹۳۱زرین اباد
72-22-1122فاطمه شهبازی فردزنجان-آزادگان –میدان آزادگان –بازارچه آزادگان جنب مغازه یکبارمصرفی72-22-1122.9198810616-زنجان
72-22-1124پریا ابراهیمی فرد زنجانیزنجان گلشهر-فاز 4،جنب بنگاه آپادانا کدپستی:4513818889-72-22-1124.9125421365-زنجان
72-22-1134بهناز موسویزنجان-بزرگراه 22 بهمن سایت کارگاهی شرقی نبش صنعت 1 قطعه 229-72-22-1134.9127411645-زنجان
72-22-1131حمید تقی لوزنجان-کوی ثمین نبش خیابان 8شرقی پلاک 137 کدپستی:4519987191-72-22-113109127420556-زنجان
72-22-1123حسن امینیخرمدره-خیابان جانبازان شرقی-نبش کوچه 2 جنوبی72-22-112309125420243-خرمدره
72-22-1133آرزو کلانتری حصاریخدابنده-خیابان کمربندی نبش خیابان شهرداری نرسیده به چراغ قرمز-پلاک 521-کدپستی 458197377372-22-1133--خدابنده
۷۲-۲۲-۱۰۶۷غلامحسن نوروزیسبزه میدان٬ ابتدای خیابان فردوسی٬ پلاک ۹۷۲-۲۲-۱۰۶۷۳۲۶۲۰۰۲۳۲۶۲۰۰۳زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۷۴علی بابا خانیانصاریه٬ خیابان پروین اعتصامی۷۲-۲۲-۱۰۷۴۷۲۸۱۶۹۵-۶۷۲۸۱۶۹۵زنجان
۷۲-۲۲-۱۰۶۳صادق محمدی خیابان بعثت٬ نرسیده به سر چاه٬ پلاک ۱/۲۷۱۷۲-۲۲-۱۰۶۳۳۲۳۹۰۲۳۳۲۳۹۰۲۳زنجان