-
ورود به سایت

    نام و نام خانوادگی:

  علیرضا علیزاده​

مهندس_علیزاده.jpg​ ​ ​

    تاریخ تولد:

1346​

    تحصیلات:​

لیسانس مهندسی برق قدرت - فوق لیسانس مدیریت دولتی​

    سوابق اجرایی:

 • عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
 • عضو علی البدل هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی نظام ساختمان دوره 4 و 5
 • رئیس قسمت و مدیر امور یک برق اردبیل از سال 74 تا 84
 • مدیریت برق شهرستان اردبیل و شهرستان های نیر، نمین و سرعین از سال 84 تا 89
 • عضو اصلی هیئت مدیره شرکت توزیع برق استان اردبیل از سال 84 تا 89
 • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل از سال 89 تا 96
 • رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه اردبیل از سال 92 تا 96
 • عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق کشور از سال 93 تا 96
 • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان از سال 96 تا کنون
​ ​

    تالیف و ترجمه:

 • ارائه 20 مقاله علمی در سمینارها و کنفرانس های بین المللی داخل و خارج از کشور از جمله:
 • شناسه منابع هارمونیک زا در سیستم قدرت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • ارزیابی شاخص های کیفیت توان در شبکه نمونه شهر سرعین
 • جایابی و تعیین ظرفیت بهینه خازن در شبکه های توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی اجتماع ذرات با سازگاری دینامیکی
 • ارزیابی تاثیر فنی واحد بادی شبکه توزیع سرعین در بهره برداری حالت عادی و اضطراری
​ ​

    اطلاعات تماس:​

024-33157270​

    نمابر:​

​33442035 -024

    پست الکترونیک:​

a.alizadeh@zedc.ir