-
ورود به سایت
  • ​طراحي و استقرار سامانه جامع مديريتي با رویکرد پیاده سازی سند مدیریت استراتژیک

  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از شبکه های WSN  (شبکه های حس گر بی سیم) برای مقابله با سرقت ، کنترل دما و سایر شاخص های بهره برداری و ...

  • طراحي و ساخت ماژول جايگزين فهام براي قرائت از راه دور کنتورها مبتني بر IOT  ( اينترنت اشيا)

  • طراحی و ساخت دستگاه تشخیص کابل غیر مجاز قبل از کنتور و دستکاری به روش دیفرانسیلی جریان از طریق Wi-Fi

  • جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق زنجان با الگوریتمهای هوشمند با لحاظ پیش بینی بار و قیود