ورود به سایت
ردیفعنوان پروژه​داخل شرکت​مدیر پروژه​مدت انجام​سال شروع​وضعیت پروژه
1​ردیابی نقطه حداکثر توان، نحوه نصب و روش های کاهش تلفات سیستم خورشیدی به منظور افزایش بازدهی​سرباز نخبه​شهروز قربانی​24 ماه​1396​در حال انجام​
2​طراحی و ساخت خودرو برف رو​داخل شرکت​حسن محمودی​12 ماه​1396​در حال انجام​
3​ارتباط فرکانس رادیوئی در خصوص سکسیونرهای کنترل از راه دور​داخل شرکت​علی غفاری و روح اله عباسی​6 ماه​1396​در حال انجام​
4​طراحی و ساخت دستگاه تست رله جریانی و ولتاژی تک فاز​داخل شرکت​علیرضا نادمیان​6 ماه​1396​در حال انجام​
5​طراحی و ساخت منبع تغذیه رله ثانویه​داخل شرکت​علیرضا نادمیان​6 ماه​1395​سال 95 اتمام​
6​طراحی و ساخت تجهیزات تعمیر پست در حالت گرم​داخل شرکت​کاظم جعفری​18 ماه​1394​سال 95 اتمام​