ورود به سایت

​​لیست ساختگاه های تولیدات پراکنده (مولدهای مقیاس کوچک) در استان زنجان​​
​نام و آدرس ساختگاه

​​دلیل انتخاب ساختگاه ​ ​ ​ ​​

​​ظرفیت آزاد قابل اتصال (مگاوات)​

متقاضی / متقاضیان *​

​کاهش تلفات​

​بهبود افت ولتاژ​

​بهبود کیفیت برق

​تعویق سرمایه گذاری جدید

​​غیره​

​دارد 

​ندارد

​نزدیک سه راهی بیجارجنوب شهر زنجان​​​

بعلت روند افزایش بار مصرفی ومحدودیت خطوط ف م​

​*​

​جاده بیجار مابین پستهای فوق توزیع  سنگ شهر و سعید آباد​

​*

​*

​زنجان٬ طارم٬ در وسط بین گیلوان و چورزق٬ بعد مسافت دو پست فوق توزیع از همدیگر​

​*

​*

​شهرک صنعتی انگوران

​*

عدم وجود پست 63 در نزدیکی​​

​*

​زنجان جاده قدیم اردبیل٬ حوالی ارمغانخانه 

عدم وجود پست فوق توزیع در منطقه

​*

​جنوب ابهر

​*

​*

​جنوب شرقی قیدار

*


​*

​جاده دندی حوالی شهرک صنعتی مهتر​​وجود شهرک صنعتی در دست احداث و پر بار بودن پست فعلی ​

​*

​​کیلومتر15 سه راه سلطانیه بسمت خرمدره

​پرباربودن نزدیکترین پست فوق توزیع به منطقه​​

​*

​داخل شهرک صنعتی سنگ شهر​

​پر بار بودن و عدم امکان گسترش پست

​*

​مابین قیدار و سلطانیه حوالی روستای خمارک​

​پر بار بودن فیدر​​

​*​

​حوالی سجاس ​

*​

​پر بار بودن ​نزدیک ترین پست 

​*

​شهرک صنعتی خرمدره

​​پر بار بودن ​نزدیک ترین پست 

​*

شمال شهر زنجان حوالی مجتمع ادارات​​

​افزایش قابلیت اطمینان

*​


​* (درصورت وجود متقاضی / متقاضیان مجموع ظرفیت درخواستی برحسب مگاوات)​


​​​​​مشاهده دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک​​

​ورود به درگاه خدمات الکترونیک مولد های مقیاس کوچک توانیر​​​