​​​ابهر

خرمدره

قابل توجه همشهریان محترم: با توجه به سهمیه اعلامی به استان زنجان، برنامه های خاموشی کاملا تقریبی می باشد.