ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

مزايده عمومي فروش انواع كالاهاي اسقاط به شماره 49-97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزايده-عمومي-انواع-كالاهاي-اسقاط-به-شماره-49-97.aspxمزايده عمومي فروش انواع كالاهاي اسقاط به شماره 49-97فروش اسناد مزايده:از1397/08/14 تا 1397/08/23مهلت ارسال پاكات:تا ساعت 12:00ظهر1397/09/06در حال اجرا