ورود به سایت

 

 

نماینده ولی فقیه وامام جمعه زنجان در دیدار مدیران صنعت آب وبرق استان :صرفه جویی های کوچک و جزئی در خانواده ها می تواند به صرفه جویی های کلان ملی تبدیل شودhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/نماینده-ولی-فقیه-وامام-جمعه-زنجان-در-دیدار-مدیران-صنعت-آب-وبرق-استان-.aspxنماینده ولی فقیه وامام جمعه زنجان در دیدار مدیران صنعت آب وبرق استان :صرفه جویی های کوچک و جزئی در خانواده ها می تواند به صرفه جویی های کلان ملی تبدیل شود1397/02/11
تجهیزات خط گرم در اکثر نقاط شهرستان زنجان به بهره برداری رسیدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/تجهیزات-خط-گرم-در-اکثر-نقاط-شهرستان-زنجان-به-بهره-برداری-رسید.aspxتجهیزات خط گرم در اکثر نقاط شهرستان زنجان به بهره برداری رسید1394/5/21
انتصابات در مدیریت امورهای اجراییhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/انتصابات-در-مدیریت-امورهای-اجرایی.aspxانتصابات در مدیریت امورهای اجرایی1397/02/02
انتصاب در معاونت مالی و پشتیبانیhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/انتصاب-در-معاونت-مالی-و-پشتیبانی.aspxانتصاب در معاونت مالی و پشتیبانی1394/6/10
خدمات توزيع برق زنجان در شان ومنزلت مردم استان ارزيابي شدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/خدمات-توزيع-برق-زنجان-در-شان-ومنزلت-مردم-استان-ارزيابي-شد.aspxخدمات توزيع برق زنجان در شان ومنزلت مردم استان ارزيابي شد1395/02/28
در آستانه افزايش اوج مصرف انرژي برق در فصل تابستان:سمينار آموزش مديريت بهينه مصرف انرژي در مدرسه شاهد پسران زنجان برگزار شدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/در-آستانه-افزايش-اوج-مصرف-انرژي-برق-در-فصل-تابستان.aspxدر آستانه افزايش اوج مصرف انرژي برق در فصل تابستان:سمينار آموزش مديريت بهينه مصرف انرژي در مدرسه شاهد پسران زنجان برگزار شد1396.03.01
درمراسم تجليل از مردان ايمن و شرايط سخت بحراني زمستان سال گذشته عنوان شد:هزينه هاي اجتماعي و خانوادگي حوادث غير ايمن سنگين‌تر از هزينه هاي مالي استhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/درمراسم-تجليل-از-مردان-ايمن-و-شرايط-سخت-بحراني-زمستان-سال-گذشته-عنوان-شد.aspxدرمراسم تجليل از مردان ايمن و شرايط سخت بحراني زمستان سال گذشته عنوان شد:هزينه هاي اجتماعي و خانوادگي حوادث غير ايمن سنگين‌تر از هزينه هاي مالي است1396/02/28
در نشست خبري مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به مناسبت روز ملي صنعت برق با خبرگزاري‌ها عنوان شد:هفتاد درصد انرژي برق استان را بخش مولد ( صنعت –كشاورزي) مصرف مي‌كندhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/در-نشست-خبري-مديرعامل-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-به-مناسبت-روز-ملي-صنعت-برق-با-خبرگزاري‌ها-عنوان-شد.aspxدر نشست خبري مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به مناسبت روز ملي صنعت برق با خبرگزاري‌ها عنوان شد:هفتاد درصد انرژي برق استان را بخش مولد ( صنعت –كشاورزي) مصرف مي‌كند1396.02.12
طي يكماه اخير رخداد:پاكسازي 193 انشعاب برق غيرمجاز در حوزه شهرستان خدابندهhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/طي-يكماه-اخير-رخداد.aspxطي يكماه اخير رخداد:پاكسازي 193 انشعاب برق غيرمجاز در حوزه شهرستان خدابنده1396/08/29
علیزاده مدیرعامل توزیع برق استان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه زنجان:مصرف صحیح انرژی به عنوان عمل صالح شناخته شودhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/علیزاده-مدیرعامل-توزیع-برق-استان-سخنران-پیش-از-خطبه-های-نماز-جمعه-زنجان.aspxعلیزاده مدیرعامل توزیع برق استان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه زنجان:مصرف صحیح انرژی به عنوان عمل صالح شناخته شود1397/04/17
مانوربحران در قره بلاغ با رویکرد تعویض و ساماندهی روشنایی معابراجراشدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/مانوربحران-در-قره-بلاغ-با-رویکرد-تعویض-و-ساماندهی-روشنایی-معابراجراشد.aspxمانوربحران در قره بلاغ با رویکرد تعویض و ساماندهی روشنایی معابراجراشد1397/02/24
مدير عامل شركت توانير از مديرعامل و پرسنل نخبه شركت توزيع برق زنجان قدرداني كردhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/مدير-عامل-شركت-توانير-از-مديرعامل-و-پرسنل-نخبه-شركت-توزيع-برق-زنجان-قدرداني-كرد.aspxمدير عامل شركت توانير از مديرعامل و پرسنل نخبه شركت توزيع برق زنجان قدرداني كرد1396/10/18
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه از مهندس عليزاده قدرداني كردhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/مديرعامل-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-كرمانشاه-از-مهندس-عليزاده-قدرداني-كرد.aspxمديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه از مهندس عليزاده قدرداني كرد1396/09/25
نشست شرکت توزیع برق با فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان درخصوص چالش اوج مصرف برق تابستانhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/نشست-شرکت-توزیع-برق-با-فرمانده-سپاه-انصارالمهدی(عج)-استان-زنجان-درخصوص-چالش-اوج-مصرف-برق-تابستان.aspxنشست شرکت توزیع برق با فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان درخصوص چالش اوج مصرف برق تابستان1397/04/06
نشست هم اندیشی بانوان شاغل در شرکت توزیع برق استان زنجان با مهندس علیزادهhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/نشست-هم-اندیشی-بانوان-شاغل-در-شرکت-توزیع-برق-استان-زنجان-با-مهندس-علیزاده.aspxنشست هم اندیشی بانوان شاغل در شرکت توزیع برق استان زنجان با مهندس علیزاده1397/03/12
نقش مردم استان زنجان در عبور از بحران افزايش مصرف برق تابستان امسال حياتي است http://www.zedc.ir/portal/news/Pages/نقش-مردم-استان-زنجان-در-عبور-از-بحران-افزايش-مصرف-برق-تابستان-امسال-حياتي-است.aspxنقش مردم استان زنجان در عبور از بحران افزايش مصرف برق تابستان امسال حياتي است  1396/03/16
نورافشاني توزيع برق زنجان درمحل برگزاري جشنواره ملي آش وغذاي كشورهاي جاده ابريشمhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/نورافشاني-توزيع-برق-زنجان-درمحل-برگزاري-جشنواره--ملي-آش-وغذاي-كشورهاي-جاده-ابريشم.aspxنورافشاني توزيع برق زنجان درمحل برگزاري جشنواره ملي آش وغذاي كشورهاي جاده ابريشم1394/06/24
اصلاح و ساماندهي شبكه هاي توزيع برق شهرستان خدابنده با رويكرد مديريت بحرانhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/اصلاح-و-ساماندهي-شبكه-هاي-توزيع-برق-شهرستان-خدابنده-با-رويكرد-مديريت-بحران.aspxاصلاح و ساماندهي شبكه هاي توزيع برق شهرستان خدابنده با رويكرد مديريت بحران1394/09/07
اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه هاي برق فشارمتوسط سراسراستان زنجان برداشت شدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/اطلاعات-مكاني-و-توصيفي-شبكه-هاي-برق-فشارمتوسط-سراسراستان-زنجان-برداشت-شد.aspxاطلاعات مكاني و توصيفي شبكه هاي برق فشارمتوسط سراسراستان زنجان برداشت شد1395/04/30
بمناسبت روزصنعت برق و روز کاروکارگر نشست خبری در توزیع برق زنجان برگزارشد:با قدرت برای رسیدن به اهداف چشم انداز 1404شرکت گام برمی داریمhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/بمناسبت-روزصنعت-برق-و-روز-کاروکارگر-نشست-خبری-در-توزیع-برق-زنجان-برگزارشد.aspxبمناسبت روزصنعت برق و روز کاروکارگر نشست خبری در توزیع برق زنجان برگزارشد:با قدرت برای رسیدن به اهداف چشم انداز 1404شرکت گام برمی داریم1397/02/11
به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مردم :استقرار میزخدمت در ستاد وامورهای اجرایی توزیع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/به-منظور-تسهیل-در-ارائه-خدمات-به-مردم-.aspxبه منظور تسهیل در ارائه خدمات به مردم :استقرار میزخدمت در ستاد وامورهای اجرایی توزیع برق استان زنجان1397/03/29
حضور چشمگير پرسنل توزيع برق استان زنجان در جشنواره فرهنگي و ورزشي رمضانhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/حضور-چشمگير-پرسنل-توزيع-برق-استان-زنجان-در-جشنواره-فرهنگي-و-ورزشي-رمضان.aspxحضور چشمگير پرسنل توزيع برق استان زنجان در جشنواره فرهنگي و ورزشي رمضان1395/04/27
در مانور اطفاءحريق توسط گروه ايمني وكنترل ضايعات و پرسنل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مطرح شد :اهميت توجه به موضوع آموزش عمومی در به کارگیری لوازم اطفاء حریقhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/در-مانور-اطفاءحريق-توسط-گروه-ايمني-وكنترل-ضايعات-و-پرسنل-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-مطرح-شد-.aspxدر مانور اطفاءحريق توسط گروه ايمني وكنترل ضايعات و پرسنل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مطرح شد :اهميت توجه به موضوع آموزش عمومی در به کارگیری لوازم اطفاء حریق1395/10/18
صنعت آب وبرق استان زنجان عنوان برترين هيات ورزشي كشور در مجموعه وزارت نيرو را كسب كردhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/صنعت-آب-وبرق-استان-زنجان-عنوان-برترين-هيات-ورزشي-كشور-در-مجموعه-وزارت-نيرو-را-كسب-كرد.aspxصنعت آب وبرق استان زنجان عنوان برترين هيات ورزشي كشور در مجموعه وزارت نيرو را كسب كرد1395/06/02
صنعت برق تسهيل‌گر سرمايه گذاري در بخش هاي صنعت ، كشاورزي و تجارت استhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/صنعت-برق-تسهيل‌گر-سرمايه-گذاري-در-بخش-هاي-صنعت-،-كشاورزي-و-تجارت-است.aspxصنعت برق تسهيل‌گر سرمايه گذاري در بخش هاي صنعت ، كشاورزي و تجارت است1396/10/12
ضرورت برداشتن گام های بلند در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل: کاهش شکاف بین عملکرد صنعت برق کشور با دنیا حرکت جهادی می خواهدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/ضرورت-برداشتن-گام-های-بلند-در-سال-اقتصاد-مقاومتی-،اقدام-وعمل.aspxضرورت برداشتن گام های بلند در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل: کاهش شکاف بین عملکرد صنعت برق کشور با دنیا حرکت جهادی می خواهد1395/01/21
طراحی استراتژی اثربخش مستلزم بسترسازي و بلوغ كافي سازمان استhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/طراحی-استراتژی-اثربخش-مستلزم-بسترسازي-و-بلوغ-كافي-سازمان-است.aspxطراحی استراتژی اثربخش مستلزم بسترسازي و بلوغ كافي سازمان است1395/03/09
نشست ارائه دستاوردهاي كنفرانس سيرد گلاسكوي اسكاتلند در توزيع برق زنجان برگزارشدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/نشست-ارائه-دستاوردهاي-كنفرانس-سيرد-گلاسكوي-اسكاتلند-در-توزيع-برق-زنجان-برگزارشد.aspxنشست ارائه دستاوردهاي كنفرانس سيرد گلاسكوي اسكاتلند در توزيع برق زنجان برگزارشد1396/09/09
ازتلاش هاي يكساله پرسنل امور برق شرق شرکت توزیع برق زنجان تقدیر شدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/ازتلاش-هاي-يكساله-پرسنل-امور-برق-شرق-شرکت-توزیع-برق-زنجان-تقدیر-شد-.aspxازتلاش هاي يكساله پرسنل امور برق شرق شرکت توزیع برق زنجان تقدیر شد1396.01.22
از فعالان عرصه ترویج فرهنگ نورانی نماز در توزیع برق زنجان تجلیل شدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/از-فعالان-عرصه-ترویج-فرهنگ-نورانی-نماز-در-توزیع-برق-زنجان-تجلیل-شد.aspxاز فعالان عرصه ترویج فرهنگ نورانی نماز در توزیع برق زنجان تجلیل شد1397/03/12
استاندار زنجان :دستگاه هاي دولتي وغير دولتي 20 الي 30 درصد مصرف انرژي امسال را كاهش دهندhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/استاندار-زنجان-.aspxاستاندار زنجان :دستگاه هاي دولتي وغير دولتي 20 الي 30 درصد مصرف انرژي امسال را كاهش دهند1397/05/16
استاندارزنجان دربازديد از نمايشگاه "عكس انقلاب " شركت توزيع برق استان زنجان عنوان كرد:نقش مردم زنجان درپيروزي انقلاب هيچگاه از حافظه تاريخ پاك نمي شودhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/استاندارزنجان-دربازديد-از-نمايشگاه-عكس-انقلاب---شركت-توزيع-برق-استان-زنجان-عنوان-كرد.aspxاستاندارزنجان دربازديد از نمايشگاه "عكس انقلاب " شركت توزيع برق استان زنجان عنوان كرد:نقش مردم زنجان درپيروزي انقلاب هيچگاه از حافظه تاريخ پاك نمي شود1395/11/18
استقبال باشكوه از غرفه مديريت توزيع برق شهرستان سلطانيه در همايش پياده روي بسيجhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/استقبال-باشكوه-از-غرفه-مديريت-توزيع-برق-شهرستان-سلطانيه-در-همايش-پياده-روي-بسيج.aspxاستقبال باشكوه از غرفه مديريت توزيع برق شهرستان سلطانيه در همايش پياده روي بسيج1395/07/10
استقرار تلویزیون اطلاع رسانی وزارت نیرو در ستاد شرکت توزیع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/استقرار-تلویزیون-اطلاع-رسانی-وزارت-نیرو-در-ستاد-شرکت-توزیع-برق-استان-زنجان.aspxاستقرار تلویزیون اطلاع رسانی وزارت نیرو در ستاد شرکت توزیع برق استان زنجان97.4.30
اصلاح شش هزار متر خطوط توزيع برق خروجي قره تپه -رامين با رويكرد مانور بحرانhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/اصلاح-شش-هزار-متر-خطوط-توزيع-برق-خروجي-قره-تپه-–رامين-با-رويكرد-مانور-بحران.aspxاصلاح شش هزار متر خطوط توزيع برق خروجي قره تپه -رامين با رويكرد مانور بحران1395/05/02
اصلاح وبهينه سازي 20كيلومترشبكه20كيلوولت دريك روزhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/اصلاح-وبهينه-سازي-20كيلومترشبكه20كيلوولت-دريك-روز.aspxاصلاح وبهينه سازي 20كيلومترشبكه20كيلوولت دريك روز1394/08/24
با وجود افزايش پيك بار مصرف انرژي تاكنون خاموشي برق در استان زنجان نداشته ايمhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/با-وجود-افزايش-پيك-بار-مصرف-انرژي-تاكنون-خاموشي-برق-در-استان-زنجان-نداشته-ايم.aspxبا وجود افزايش پيك بار مصرف انرژي تاكنون خاموشي برق در استان زنجان نداشته ايم1396/05/09
برپايي نمايشگاه عكس دفاع مقدس ويژه ي رهگذران شهر زنجانhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/برپايي-نمايشگاه-عكس-دفاع-مقدس-ويژه-ي-رهگذران-شهر-زنجان.aspxبرپايي نمايشگاه عكس دفاع مقدس ويژه ي رهگذران شهر زنجان1395/07/08
برپایی نمایشگاه مدیریت مصرف برق درمسیرراهپیمایی روز قدس بدلیل اهمیت موضوع در فصل تابستان:استفاده از تمامی ظرفیت های فرهنگ سازی الگوی صحیح مصرف برقhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/برپایی-نمایشگاه-مدیریت-مصرف-برق-درمسیرراهپیمایی-روز-قدس-بدلیل-اهمیت-موضوع-در-فصل-تابستان.aspxبرپایی نمایشگاه مدیریت مصرف برق درمسیرراهپیمایی روز قدس بدلیل اهمیت موضوع در فصل تابستان:استفاده از تمامی ظرفیت های فرهنگ سازی الگوی صحیح مصرف برق1397/03/19
برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی حجاب وعفاف درمحل توزیع برق زنجانhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/برپایی-نمایشگاه-کتاب-و-محصولات-فرهنگی-حجاب-وعفاف-درمحل-توزیع-برق-زنجان.aspxبرپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی حجاب وعفاف درمحل توزیع برق زنجان1396/12/07
جمع آوري1636فقره انشعاب برق غيرمجاز درحوزه ي شهرستان خدابندهhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/جمع-آوري1636فقره-انشعاب-برق-غيرمجاز-درحوزه-ي-شهرستان-خدابنده.aspxجمع آوري1636فقره انشعاب برق غيرمجاز درحوزه ي شهرستان خدابنده1394/06/28
در دیدارهای جداگانه مهندس علیزاده با فرمانداران شهرستان سلطانیه وایجرود مطرح شد:زیر ساخت های صنعت برق دراستان زنجان آماده حضور سرمایه گذران داخلی وخارجی استhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/در-دیدارهای-جداگانه-مهندس-علیزاده-با-فرمانداران-شهرستان-سلطانیه-وایجرود-مطرح-شد.aspxدر دیدارهای جداگانه مهندس علیزاده با فرمانداران شهرستان سلطانیه وایجرود مطرح شد:زیر ساخت های صنعت برق دراستان زنجان آماده حضور سرمایه گذران داخلی وخارجی است1397/02/02
در شهرستان طارم 62طرح توزيع برق به بهره برداري رسيدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/در-شهرستان-طارم-62طرح-توزيع-برق-به-بهره-برداري-رسيد.aspxدر شهرستان طارم 62طرح توزيع برق به بهره برداري رسيد1394/06/14
كارگاه آموزشي پيشگيري از سرطان ويژه بانوان توزيع برق استان زنجان برگزارشدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/كارگاه-آموزشي-پيشگيري-از-سرطان-ويژه-بانوان-توزيع-برق-استان-زنجان-برگزارشد.aspxكارگاه آموزشي پيشگيري از سرطان ويژه بانوان توزيع برق استان زنجان برگزارشد1396/09/25
كارمندان نمونه توزيع برق زنجان معرفي شدندhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/كارمندان-نمونه-توزيع-برق-زنجان-معرفي-شدند.aspxكارمندان نمونه توزيع برق زنجان معرفي شدند1394/06/15​
كسب عناوين قهرماني ورزشي توسط پرسنل توزيع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/كسب-عناوين-قهرماني-ورزشي-توسط-پرسنل-توزيع-برق-استان-زنجان.aspxكسب عناوين قهرماني ورزشي توسط پرسنل توزيع برق استان زنجان1395/12/12
موفقيت علمي پرسنل توزيع برق استان زنجان دركشور و نشريات بين الملليhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/موفقيت-علمي-پرسنل-توزيع-برق-استان-زنجان-دركشور-و-نشريات-بين-المللي.aspxموفقيت علمي پرسنل توزيع برق استان زنجان دركشور و نشريات بين المللي1395/01/21
یاوران مدیریت مصرف برق به مساجد استان زنجان اعزام می شوندhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/یاوران-مدیریت-مصرف-برق-به-مساجد-استان-زنجان-اعزام-می-شوند.aspxیاوران مدیریت مصرف برق به مساجد استان زنجان اعزام می شوند1397/03/08
137تن از ورزشکاران شرکت توزیع برق زنجان در جشنواره فرهنگی ورزشی به رقابت پرداختندhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/137تن-از-ورزشکاران-شرکت-توزیع-برق-زنجان-در-جشنواره-فرهنگی-ورزشی-به-رقابت-پرداختند-.aspx137تن از ورزشکاران شرکت توزیع برق زنجان در جشنواره فرهنگی ورزشی به رقابت پرداختند97.04.25
2هزار و 322 درخت با رعايت استاندارهاي زيست محيطي و ايمني برق هرس شدhttp://www.zedc.ir/portal/news/Pages/2هزار-و-322-درخت-با-رعايت-استاندارهاي-زيست-محيطي-و-ايمني-برق-هرس-شد.aspx2هزار و 322 درخت با رعايت استاندارهاي زيست محيطي و ايمني برق هرس شد1395/11/30