-
ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​كميته مديريت بحران در سال 1383 در شركت توزيع برق زنجان در راستاي انجام طرح هاي پيشگيري و مقابله با حوادث طبيعي شروع به كار كرد . مطابق با سياستهاي كلي نظام و ابلاغ آن به شركتهاي اجرايي به منظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، تسهیل مدیریت بحران، ارتقای پایداری ملی در برابر انواع تهدید و اقدامات خصمانه دشمن كميته پدافند غير عامل نيز  از سال 1387 فعايت خود را آغاز نمود. با توجه به اهميت موضوع و تاكيدات مقام معظم رهبري در اين خصوص ، گروه مديديت بحران و پدافند غير عامل در زير مجموعه معاونت بهره برداري اين شركت از نيمه دوم سال94 به فعاليت اختصاصي در اين حوزه پرداخته است. در سالهاي اخير در راستاي دستورالعملهاي بالادستي اقدامات موثري صورت پذيرفته وبراي رسيدن به اهداف و چشم انداز ترسيم شده در اين حوزه برنامه ريزي منظم تدوين شده است. ​

​​​

MOE-Logo.png
 

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

  آدرس وبسایت: http://cmid.moe.gov.ir​ 


MOE-Logo.png
 

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر

  آدرس وبسایت: http://www.tavanir.org.ir/passivedefense