ورود به سایت
تاريخ درج اطلاعيه: 1398/02/24 تاريخ انقضاء اطلاعيه: 1398/03/07
در حال اجرا

اطلاعيه تغيير در زمان بازگشايي و تحويل

فراخوان شناسائي مشاور طراحي به شماره 2_98

به اطلاع كليه شركت كنندگان در ارزيابي كيفي فراخوان شناسائي مشاوره در طراحي پروژه ها به شماره 2_98 مي رساند، با توجه به تغيير در تقويم ماه مبارك رمضان و تعطيل بودن روز دوشنبه1398/03/06

(رحلت امام علي (ع)) تحويل اسناد ارزيابي كيفي فراخوان تا پايان وقت اداري روز سه شنبه1398/03/07 تغيير مي يابد.


شركت توزيع نيروي برق استان زنجان