ورود به سایت
تاريخ اطلاعيه: 1395/12/19 اعتبار اطلاعيه : 1395/12/26
خاتمه یافته

اطلاعيه زمان بازگشايي پاكات ج

مناقصات مشروح زير:

                     -منافصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 59_95​

                     -منافصه خريد انواع پايه بتني مسلح  به شماره 60_95

                     -منافصه خريد انواع كابل فشارضعيف خودنگهدار آلومينيومي به شماره 61_95

                    -منافصه خريد انواع كابل فشارضعيف پروتودور مسي و آلومينيومي به شماره 62_95

 

      ضمن تشكر از شركت كنندگان در مناقصات مشروح فوق به اطلاع مي رساند پاكت الف (سپرده شركت در مناقصه ) تمامي شرکت کنندگان مورد قبول اين شركت قرار گرفته است. با توجه به تصميم كميسيون مناقصات مقرر گرديد نتیجه ارزیابی و امتیاز فنی بازرگانی و همچنین پاكت ج در تاريخ 1395/12/25 از ساعت 15:00 به ترتيب شماره مناقصه در سالن كنفرانس شركت توزيع نيروي برق استان زنجان واقع در آدرس زير بازگشایی خواهد شد. در صورت تمايل مي توانيد نماينده خود را با ارائه معرفي نامه رسمي جهت شركت در اين جلسه معرفي نماييد.

     آدرس : زنجان-خيابان سعدي شمالي-ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-طبقه اول-سالن كنفرانس

     تلفن تماس : 33157274-024 و 33460500-024

اداره قراردادها

اميرعباس  رضائي