ورود به سایت
تاريخ انتشار اطلاعيه : 1396/07/15 تاريخ اعتبار اطلاعيه : 25/07/1396
خاتمه یافته

اطلاعيه شماره يك مناقصه هاي شماره

96-56 و 57-96 و 58-96 و 61-96

به اطلاع كليه شركت كنندگان محترم كه در مناقصه هاي مشروح زير شركت نموده اند مي رساند. پاكت هاي الف (سپرده شركت در مناقصه) كليه شركت كنندگان مورد قبول كميسيون مناقصه هاي اين شركت قرار گرفته است و بررسي پاكت هاي ب و امتياز فني بازرگاني در حال بررسي مي باشد و نتيجه آن و تاريخ و زمان بازگشايي پاكت هاي ج (پيشنهاد قيمت) طبق جدول زماني زير اعلام مي گردد. شركت كنندگان محترم كه تمايل به حضور در جلسه بازگشايي پاكت ج(پيشنهاد قيمت) مي باشند، دعوت مي شود با در دست داشتن معرفي نامه كتبي نماينده با مهر و امضاي دارندگان حق امضاي آن شركت طبق جدول زماني زير در جلسه حضور داشته باشند.

رديفشماره مناقصهموضوع مناقصهزمان بازگشايي پاك ج(پيشنهاد قيمت)
تاريخروزساعت
196_57خريد انواع مقره 24 كيلوولت سيليكوني1396/07/17دوشنبه13:00
296_58خريد كابل 20 كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زرهدار و كابل فشارضعيف مفتولي مسي 4*21396/07/17دوشنبه13:30
396_56خريد برقگير و فيوزكات اوت 20 كيلوولت سيليكوني1396/07/25سه شنبه12:30
496_61خريد انواع چراغ خياباني1396/07/25سه شنبه13:00

 نام و نشاني محل برگزاري جلسه : زنجان-خيابان سعدي شمالي- ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-سالن كنفرانس

تلفن اداره قراردادها 33460500 -024   فاكس 33448501-024

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان