ورود به سایت
تاريخ در اطلاعيه : 1398/03/25 تاريخ انقضا : 1398/04/03
خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1

ارائه مشخصات فني كنتور هاي ديجيتال سه فاز اتصال مستقيم 

مناقصه خريد انواع كنتور برق به شماره 37_98

با اطلاع كليه  شركت كنندگان در مناقصه خريد انواع كنتور برق به شماره 37_98 مي رساند با استناد به بند 5 و 23 فرم شماره 2 اسناد مناقصه به پيوست مشخصات فني كنتور هاي ديجيتال سه فاز اتصال مستقيم جهت الحاق به اسناد مناقصه ارائه مي گردد. پيشنهاد دهندگان محترم مي بايست ضمن مطالعه و تاييد اين مشخصات آن را مهر و امضا نموده و طبق جدول فرم شماره 2 با رعايت ترتيب در پاكت ب ارائه فرمايند.

**جهت دانلود مشخصات فني كنتور هاي ديجيتال سه فاز اتصال مستقيم اينجا كليك كنيد**

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان