ورود به سایت
تاريخ انتشار اطلاعيه: 1397/04/20 تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1397/04/24
خاتمه یافته

اطلاعيه شماره 2 - بازگشايي پاكت هاي ج

مناقصه نظارت فني و مالي پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS​ به شماره 2_97

        به اطلاع كليه شركت كنندگان در مناقصه نظارت فني و مالي پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 2_97 مي رساند كه ضمانتنامه شركت در مناقصه آنان مورد قبول اعضاي كميسيون مناقصه اين شركت قرارگرفت و پاكت هاي ب جهت بررسي و ارزيابي به كميته فني بازرگاني ارجاع شده است.

        بدين وسيله به اطلاع آن شركت هاي محترم مي رساند جلسه كميسيون مناقصه جهت بازگشايي پاكات هاي ج (پيشنهاد قيمت) در صورت كسب امتياز لازم فني بازرگاني در تاريخ 1397/04/24 رأس ساعت 14:00 در سالن كنفرانس اين شركت به آدرس قيد شده در زير برگزار خواهد شد. لذا  شركت هايي كه در اين مناقصه شركت نموده اند مي توانند مديريت خود يا نماينده مطلع خود را با ارائه معرفي نامه كتبي در اين جلسه شركت فرمايند.

آدرس: زنجان - خيابان سعدي شمالي - ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان - سالن كنفرانس

تلفن اداره قراردادها: 33157274 - 024

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان