ورود به سایت
تاريخ اطلاعيه : 1394/07/20 تاريخ خاتمه : 1394/07/29
خاتمه یافته

اطلاعيه شماره 2 : لغو مناقصه برونسپاري كليه فعاليتهاي برق ماهنشان به شماره  94/46 تا اطلاع ثانوي

          به اطلاع كليه شركت هايي كه تا كنون اقدام به دانلود اسناد مناقصه شماره 94/46 در خصوص برونسپاري كليه فعاليتهاي برق شهرستان ماهنشان نموده و يا شركت هايي كه تصميم به شركت در اين مناقصه را داشتند مي رساند؛ به دليل بررسي و اصلاح كلي اسناد مناقصه مشروحه ، اين مناقصه طبق تصميم هيأت مديره شركت تا اطلاع بعدي انجام نخواهد شد. در صورت تصميم به برگزاري مجدد اين مناقصه اطلاع رساني از طريق چاپ آگهي در روزنامه ايران و اعلام در سايت رسمي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان خواهد شد.

اين اطلاعيه جزء بند 5 - فرم شماره 2 اسناد مناقصه مي باشد.

 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان