ورود به سایت
تاريخ انتشاراطلاعيه: 1394/07/22 تاريخ خاتمه اطلاعيه: 1394/07/29
خاتمه یافته

اطلاعيه شماره 2 : لغو مناقصه طراحي شبكه برق امورهاي برق غرب-شرق-شمال و خدابنده  به شماره  94/41
          به اطلاع كليه شركت هايي كه تا كنون اقدام به دانلود اسناد مناقصه شماره 94/41در خصوص طراحي شبكه برق امورهاي برق غرب-شرق-شمال و خدابنده نموده و يا شركت هايي كه تصميم به شركت در اين مناقصه را داشتند مي رساند؛ به دليل بررسي و اصلاح كلي اسناد مناقصه مشروحه ، اين مناقصه طبق تصميم هيأت مديره شركت تا اطلاع بعدي انجام نخواهد شد. در صورت تصميم به برگزاري مجدد اين مناقصه اطلاع رساني از طريق چاپ آگهي در روزنامه ايران و اعلام در سايت رسمي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان خواهد شد.

اين اطلاعيه جزء بند 5 - فرم شماره 2 اسناد مناقصه مي باشد.

 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان