ورود به سایت
تاريخ درج اطلاعيه : 1395/05/02 تاريخ پايان اعتبار اطلاعيه: 1395/05/06
خاتمه یافته

اطلاعيه هزينه هاي مزايده فروش خودرو هاي مستعمل به شماره 29_95​

   به اطلاع كليه شركت كنندگان در مزايده شماره 29_95 در خصوص فروش خودروهاي مستعمل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مي رساند طبق صورتحسابهاي ارائه شده تاكنون مبالغ زير در اين مزايده هزينه شده است كه اين مبالغ با تقسيم به نسبت از برنده يا برندگان مزايده اخذ خواهد شد. لازم بذكر است شركت كنندگان محترم در محاسبات قيمت پيشنهادي خود اين مبالغ را مد نظر قراردهند.

الف- هزينه درج آگهي مزايده :  14،400،000 ريال

ب- هزينه كارشناسان رسمي دادگستري جهت قيمت گذاري مزايده :  11،000،000 ريال

   با توجه به سؤالات متعدد شركت كنندگان در اين مزايده در خصوص ماليات بر ارزش افزوده به اطلاع مي رساند ضمن اشاره اين موضوع در اسناد مزايده اين ماليات كه 9%  قيمت پيشنهادي خواهد بود به عهده برنده يا برندگان مزايده خواهد بود.

    شركت كنندگان در اين مزايده مي توانند جهت كسب اطلاعات و راهنمائيهاي لازم با شماره تلفن 33460500-024 اداره قراردادها

تماس حاصل فرمايند.