ورود به سایت
تاريخ انتشار آگهي : 1395/10/25 تاريخ انقضاي آگهي : 1395/11/10
خاتمه یافته

قابل توجه كليه شركت كنندگان در مناقصه

خريد دو دستگاه بالابر عايقي جهت عمليات خط گرم و نصب و راه اندازي آن برروي خودرو به شماره 40-95

     به اطلاع كليه شركت كنندگان در مناقصه خريد دو دستگاه بالابر عايقي جهت عمليات خط گرم  و نصب و راه اندازي آن برروي خودرو به شماره 40-95 مي رساند نكاتي در اسناد و توافقنامه مناقصه از قبيل زمان تحويل -محل تحويل- شرايط پرداخت -اخذ مجوز كاربري و ... تغيير يافته است. از تمامي توليد كنندگاني كه قبل از تاريخ 1395/10/25 اسناد و موافقتنامه مناقصه را دريافت نموده اند خواهشمند است اسناد و موافقتنامه مناقصه اصلاح شده را از سايتهاي اينترنتي اعلام شده قبلي دريافت(دانلود) فرمايند.

آدرس وب سايت شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان  www.zedc.ir
 وب سايت شرکت توانير و پايگاه ملی مناقصات به ترتيب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir

    در صورت ابهام يا هرگونه سوال مي توانيد با اداره قراردادهاي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به شماره 33157274-024 يا 33460500-024 تماس حاصل فرماييد.

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان