ورود به سایت
خاتمه یافته

​اطلاعیه ​شماره 1

مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف خود نگهدار آلومینیومی به شماره 56_98

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه شماره 56_98 می رساند بند 11 از فرم شماره یک اسناد مناقصه مدت تحویل کالا دوازده (12) ماه شمسی بوده که بدین طریق اصلاح می گردد لازم به ذکر است جدول زمان بندی و نمونه قرارداد ارائه شده صحیح می باشد.

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان