ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد : 1395/04/15 تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/04/26
خاتمه یافته

 مزايده عمومي فروش انواع خودروهاي مستعمل به شماره 29_95

شرح خودروهاي موضوع مزايده و مبلغ سپرده شركت در مزايده

رديفنوع خودروشماره پلاكمدل خودرومبلغ سپرده شركت در مزايده
1ميني بارگازوئيلي- بنز331ب83-87137120,000,000
2نيسان وانت تك كابين848ب91-8713816,000,000
3نيسان وانت تك كابين761ب91-8713826,000,000
4نيسان وانت تك كابين424ب83-8713826,000,000
5نيسان وانت تك كابين246ب32-8713846,000,000
6نيسان وانت تك كابين319ب32-8713856,000,000
7نيسان وانت تك كابين(گازسوز)258ب85-8713816,000,000
8نيسان وانت تك كابين(گازسوز)452ب59-8713856,000,000
9نيسان وانت دو كابين219ب87-8713747,000,000
10نيسان وانت دو كابين569ب92-8713747,000,000
11نيسان وانت دو كابين311ب83-8713747,000,000
جمع سپرده شركت در مزايده(ريال) ​ ​ ​83,000,000

مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1395/04/15 تا  1395/04/26 به مدت 12 روز

نوع سپرده شركت در مزايده: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319 ) و اوراق مشاركت بي نام بانكي خواهد بود .

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و پول نقد و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ خريد اسناد مزايده : دانلود اسناد از سايتهاي مربوطه ذيل رايگان بوده و در صورت مراجعه حضور به شركت مزايده گزار  مبلغ 300،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريزي .

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مزايده: تحويل اسناد تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ  1395/05/06 به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد همانروز رأس ساعت 17:00 مورخ 1395/05/06 در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود .

شرايط متقاضيان جهت شركت در مزايده: كليه اشخاص حقوقي و حقيقي كه داراي گواهينامه رانندگي  مي باشند مجاز به شرکت در اين مزايده مي باشند و مي توانند در يك يا كل خودروهاي فوق شركت و ارائه قيمت نمايند. همكاران شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مجاز به شركت در اين مزايده نمي باشند .

بازديد از خودروهاي  موضوع مزايده: خريداران مي بايست از خودروهاي موضوع مزايده بازديد و نسبت به تكميل ( فرم شماره 6 اسناد مزايده) اقدام و سپس  ارائه قيمت نمايند.بديهي است در صورت عدم تكميل فرم مذكور كه مي بايست در پاكات ب  ضميمه گردد دستگاه مزايده گزار ترتيب اثر نخواهد داد .

نام و نشاني شركت مزايده گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات -كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011 – 024  فاكس 33448501  جهت كسب اطلاعات بيشتر تلفن 33460500 

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : برعهده برنده يا برندگان مزايده خواهد بود.

سايتهاي ديگر جهت دانلود اسناد مزايده : (tender.tavanir.org.ir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مشاهده فرمايند.    

جهت دانلود اسناد مزايده اينجا كليك كنيد.

جهت دريافت فايل عكس خودروها اينجا كليك كنيد.لازم بذكر است اين فايل فشرده(Zip) بوده و براي باز كردن آن مي بايست از نرم افزار win rar استفاده نماييد.