ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد : 1394/11/21 تا 1394/11/29 مهلت ارسال اسناد : 1394/12/09
خاتمه یافته

مزايده عمومي فروش سيم مسي اسقاط با خلوص بالاي 99 درصد به شماره 79_94

        شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد  سيم هاي مسي اسقاط  با خلوص بالاي 99 درصد خود را با شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مزايده از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش رساند، لذا از كليه توليدكنندگان سيم و كابل  و كليه  شركت هاي تبديل كننده سيم مسي اسقاط به مفتول مس و يا ساير محصولات مشابه دعوت بعمل مي آيد از تاريخ درج آگهي – نوبت دوم - در روزنامه ايران مورخ 1394/11/21 با مراجعه به وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 9 روز جهت دانلود اسناد مزايده بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا با واريز و ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 300،000 ريال به حساب 0102166650001(بانـک صادرات ايران شعبه ميدان آزادي زنجان کد  900 به نام شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان)  به آدرس زنجان-خيابان سعدي شمالي-طبقه دوم-اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند. مبلغ سپرده شرکت در مزايده طبق جدول زير مي باشد.

خريداران مي بايست با هماهنگي امور تداركات شركت از كالاهاي مورد نظر خود در انبار بازديد نموده و سپس ارائه قيمت نمايند.

مهلت ارسال اسناد تا ساعت 14:00 روز 1394/12/09 به دبيرخانه شركت و بازگشايي اسناد همانروز ساعت 16:30 خواهد بود.

آدرس وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir
 اين آگهي همزمان در وب سايت شرکت توانير tavanir.org.ir   و پايگاه ملي مناقصات iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت دانلود:33460500 – 024    

فهرست كالاهاي مورد مزايده و سپرده شركت در  مزايده

شماره مزايدهشرح كالا مورد مزايدهواحد فروشمقداربرآورديمبلغ سپرده شركت در مزايده(ريال)
79_94سيم مسي اسقاط با خلوص بالاي 99 درصدكيلوگرم200،000900،000،000

 

جهت دانلود اسناد مزايده اينجا كليك كنيد.

 شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان