ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06 تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22
خاتمه یافته

تجديد مناقصه عمومی يك مرحله اي به شماره 10_96

        این شرکت در نظر دارد ارائه خدمات مربوط به امور اداري  با شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه پيوست از طریق برگزاری مناقصه عمومی يك مرحله اي به انجام رساند، لذا از كليه شركتهاي كه داراي تاييديه صلاحيت در سال 1396 از طرف اداره كل تعاون، كار، رفاه اجتماعي استان زنجان در اين زمينه را داشته باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه مردم نو با مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 6 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 400،000 ریال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ایران شعبه میدان آزادی زنجان کد  900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان)  به آدرس زنجان – خیابان سعدی شمالی –طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مناقصه مراجعه نمايند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 150،000،000 ريال مي باشد.

جهت دانلود اسناد مناقصه از طریق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با هماهنگی قبلی با شماره ذيل میتوان اقدام نمايند.آدرس وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  www.zedc.ir
 ضمنا این آگهی نیز همزمان در وب سایت شرکت توانیر و پایگاه ملی مناقصات به ترتیب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir نیز قابل مشاهده میباشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشترو هماهنگي جهت دانلود:33460500 – 024     

جهت دانلود اسناد تجديد مناقصه مربوط اينجا كليك كنيد.

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان