ورود به سایت
شروع فروش اسناد : 1395/03/24 پايان فروش اسناد : 1395/04/01
خاتمه یافته

مناقصه عمومی يك مرحله اي به شماره12_95

        این شرکت در نظر دارد انواع تابلوهاي فشارضعيف خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه شركتهاي تامين كننده تابلوهاي برق كه از طرف شركت توانير داراي تاييد صلاحيت در سال 1395 از نوع تابلو هاي سنجش و توزيع را دارا باشند مي توانند در اين مناقصه شركت نمايند.(ليست شركتها تاييد صلاحيت شده طبق نامه 924/11 مورخ 8/3/1395 ازطرف شركت توانير ابلاغ گرديده است و ساير تامين كنندگان مجاز به شركت در اين مناقصه نمي باشند و در صورت شركت اسناد آنها بازگشايي نخواهد شد.) دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی - نوبت دوم - در روزنامه ایران مورخ 1395/03/24 با مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 9 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 400،000 ریال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ایران شعبه میدان آزادی زنجان کد  900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان)  به آدرس زنجان - خیابان سعدی شمالی - طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

جهت دانلود اسناد مناقصه از طریق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با هماهنگی قبلی با شماره ذيل میتوان اقدام نمايند.آدرس وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  www.zedc.ir
 این آگهی همزمان در وب سایت شرکت توانیر و پایگاه ملی مناقصات به ترتیب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir نیز قابل مشاهده می باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشترو هماهنگي جهت دانلود:33460500 – 024     

ميزان كالاي مورد نياز و سپرده شركت در مناقصه
رديفنوع تابلوتعداد(دستگاه)ميزان سپرده شركت در مناقصه(ريال)
1انواع تابلوي اندازه گيري 25 تا 400 آمپر1460250،000،000
2انواع تابلو باراني 100 تا 630 آمپر85245،000،000
3انواع تابلو روشنايي 25 تا 160 آمپر2025،000،000
جمع كل مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال): ​ ​520،000،000

  محل دانلود اسناد مناقصه: لطفا جهت دانلود اسناد و مشخصات فني برروي آن كليك كنيد. دانلود تمامي آيتمها الزاميست.

1-اسناد مناقصه شماره 12_95

2-موافقتنامه مناقصه شماره 12_95

3-پيوست شماره1_مشخصات فني تابلوهاي اندازه گيري 25 آمپر

4-پيوست شماره1_مشخصات فني تابلوهاي اندازه گيري 50 آمپر و به بالا

5-پيوست شماره1_مشخصات فني تابلوهاي باراني

6-پيوست شماره1_مشخصات فني تابلوهاي روشنايي

 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان