ورود به سایت
تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه :‌1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه: 1395/12/18
خاتمه یافته

مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره هاي 59_95

خريد انواع چراغ خياباني

        این شرکت در نظر دارد انواع چراغ خياباني  خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه شركتهاي توليد كننده يا نمايندگي هاي مجاز فروش دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه ایران مورخ 1395/11/30 با مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 7 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 400،000 ریال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ایران شعبه میدان آزادی زنجان کد  900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان)  به آدرس زنجان – خیابان سعدی شمالی –طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند.. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

جهت دانلود اسناد مناقصه از طریق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با هماهنگی قبلی با شماره ذيل میتوان اقدام نمايند.آدرس وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  www.zedc.ir
 این آگهی همزمان در وب سایت شرکت توانیر و پایگاه ملی مناقصات به ترتیب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir نیز قابل مشاهده می باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشترو هماهنگي جهت دانلود:33460500 – 024      

 دانلود كليه مدارك زير جهت شركت در مناقصه الزاميست:

1-جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.

2-جهت دانلود پيوست شماره 2 _الزامات و امتياز فني و خصوصي مناقصه اينجا كليك كنيد.

3-جهت دانلو پيش نويس موافقتنامه خريد اينجا كليك كنيد.


ميزان كالاي مورد نياز و سپرده شركت در مناقصه شماره 59_95-خريد انواع چراغ خياباني

رديفشرح كالاي مناقصهواحدتعداد

سپرده شركت در

هرآيتم مناقصه(ريال)

1چراغ خياباني 23 وات كم مصرفدستگاه40،000900،000،000
2چراغ خياباني 70 وات سديميدستگاه2،00090،000،000
3چراغ خياباني 250 وات سديميدستگاه2،000150،000،000
جمع مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) ​ ​ ​1،140،000،000