ورود به سایت
تاريخ شروع دريافت اسناد مناقصه: 1396/06/05 تاريخ پايان دريافت اسناد مناقصه: 1396/06/11 پايان مهلت ارسال اسناد مناقصه : 1396/06/25
خاتمه یافته

مناقصه محدود انتخاب مشاور طراحي پروژه هاي توزيع به شماره 45_96

        شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد جهت انتخاب مشاور طراحي پروژه هاي توزيع برق  خود بشرح شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه محدود از دعوت شدگان كه نامه دعوت دريافت نموده اند اقدام نمايد، لذا شركتهاي محترم دعوت شده از تاريخ 1396/06/05 با مراجعه به وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان به مدت 7 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان اقدام نمايند .

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 420،000،000 ريال مي باشد.

آدرس شركت: زنجان – خيابان سعدي شمالي –طبقه دوم - اداره قرادادها – تلفن :  33460500-024

آدرس وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir
اين آگهي همزمان در وب سايت شرکت توانير و پايگاه ملي مناقصات به ترتيب در آدرسهاي tavanir.org.ir  و   iets.mporg.ir  نيز قابل مشاهده مي باشد.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت دانلود: 33460500 - 024 

جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان