ورود به سایت

khorram3.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، دراقدامي از سوي مديريت توزيع برق شهرستان خرمدره روشنايي معابر بلوارجانبازان شرقي در فاز دوم بطول 840متر با صرف اعتباري بالغ بر 1ميلياردو164ميليون ريال به بهره براري رسيد.

براي اجراي اين پروژه هشت‌صدوچهل متر كابلكشي زميني ،‌ 27 اصله پايه فلزي يازده متري  ، 59دستگاه چراغ خياباني 250وات سديمي ، 27عدد فونداسيون و 6حلقه چاه ارت نصب و احداث شد.