ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، سرهنگ دوم پاسدار ابوالفضل طهماسبي فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه زنجان با تقديم لوح سپاس و حضور در محل اين شركت از محمدحسن صائني مسئول پايگاه بسيج شهيد تجلي به خاطر تلاش هاي مجدانه وهمكاري خالصانه در پي گيري و اجراي برنامه هاي بسيج كارگري استان زنجان قدرداني كرد.