ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با ارسال لوح سپاس از سوي مهندس عليمراد مجدمرادي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه و شهرام ميرزايي مديرعامل جمعيت هلال احمر استان زنجان به خاطر كمك هاي نقدي و غيرنقدي بويژه ارسال هفت دستگاه كانكس براي اسكان زلزله زدگان شهرستان هاي استان كرمانشاه از مهندس عليزاده مديرعامل وپرسنل اين‌شركت قدرداني كردند .