ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،  دكتر مجيد صادقي مديركل بيمه سلامت استان زنجان با ارسال لوح سپاسي به خاطر همكاري و مساعدت‌هاي بي دريغ در تكميل  و بهره برداري از زيرساخت‌هاي ساختمان جديدالاحداث اداره كل بيمه سلامت استان وتامين برق اين مجموعه از مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل و پرسنل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان قدرداني كرد.