ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،باارسال لوح تقدير از سوي اهالي مردم شهرستان خرمدره، فرماندهي نيروي انتظامي استان،‌هيئت فاطميون زنجان،رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت آبفاي روستايي استان، سرپرست مركزآموزش علمي كاربردي دادگستري كل استان ، رئيس اداره راه وشهرسازي شهرستان سلطانيه و رئيس شوراي مركزي ورزش ومسئول هماهنگي امورورزشي صنعت آب وبرق كشور از مدير عامل و پرسنل اين شركت قدرداني كردند.

سردارصالحي.jpgسرتيپ دوم ستاددكترعليرضا صالحي فرماندهي نيروي انتظامي استان زنجان با ارسال لوح سپاس به خاطر احداث و تجهيز سايت مناطق دندي تپه ،گوگجه ييلاق كه تاثيربسزايي در امنيت وپايداري شبكه هاي الكترونيكي انتظامي استان داشته است از پرسنل خدوم شركت توزيع نيروي برق استان زنجان بويژه معاونت بهره برداري وديسپاچينگ قدرداني كرد.

DSC05086.JPGاهالي خيابان امام شهرستان خرمدره نيز با ارسال نامه اي خطاب به مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به دليل احداث شبكه ي سه فاز بمنظور رفع افت ولتاژ وبهبود وضعيت برق اين مناطق از مديريت وپرسنل توزيع برق شهرستان خرمدره تشكر كردند.

DSC05135.JPGهيئت فاطميون زنجان نيز با حضور در دفتر مهندس كاظمي و تقديم لوح سپاس،  از ايشان و پرسنل اين شركت به خاطر نورافشاني، مساعدت وهمكاري صميمانه در برگزاري دسته هاي شبانه عزاداري سرور وسالارشهيدان حضرت امام حسين (ع) قدرداني كردند.

dad.jpgبشيرمقدمي سرپرست مركز آموزش علمي كاربردي دادگستري كل استان زنجان با ارسال لوح قدرداني از مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان بويژه مهندس نثارمديريت توزيع برق شهرستان به خاطر احداث وبهره برداري مناسب از روشنايي اطراف اين مركز كه موجب ارتقاء امنيت دانشجويان شده است تشكر كرد.

سيدمهدي احمدي رئيس اداره كل راه وشهرسازي شهرستان سلطانيه نيز با تقديم لوح سپاس از مهندس بابك محمدي مديريت توزيع برق اين شهرستان به دليل احداث روشنايي معابر در محل پل زيرگذر جاده ترانزيت تهران- زنجان قدرداني كرد.

IMG_1671.JPGمالك حسين زاده دبيرشوراي مركزي ورزش ومسئول هماهنگي امورورزش صنعت آب وبرق كشور نيز با ارسال نامه اي خطاب به مهندس عادل كاظمي مديرعامل اين شركت و رئيس هيئت ورزش صنعت آب وبرق استان زنجان بدليل حضور فعال و درخشش شايسته ي بانوان در مسابقات ورزشي بدمينتون وشطرنج وزارت نيرو كه به ميزباني استان كرمان برگزار شده بود قدرداني كرد.

محمدحسين مهانفر رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت آبفاضلاب روستايي استان زنجان نيز با ارسال نامه اي خطاب به مهندس كاظمي مديرعامل اين شركت از مديريت وپرسنل توزيع نيروي برق شهرستان خدابنده بدليل رفع قطع برق مجتمع آبرساني غواصان دريادل كه دراثر بارش برف وكولاك دچارپارگي سيم شده بود و عليرغم مسدودبودن راه دسترسي وعدم امكان تردد خودرو در ساعت 2بامداد رفع خاموشي گرديد و با اين اقدام از قطع آب 25روستاي اين شهرستان جلوگيري گرديد ، قدرداني كرد.