ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با اهداء لوح سپاس از سوي مهندس درويش اميري استاندار زنجان و شهرام طهماسبي رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي ودبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان  به خاطر همت وتلاش وافر در پايش ميزان اجراي تكاليف تعيين شده دستگاه هاي اجرايي استان زنجان براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي از مهندس حسين سهيل معاون برنامه ريزي ومهندسي اين شركت قدرداني كردند.

گفتني است با ارسال تقديرنامه هاي جداگانه از سوي قنبري معاون مديرعامل و مجري طرح كنتورهاي هوشمندكشور به خاطر تعامل سازنده در خصوص هماهنگي بازديد متخصصان و ميهمانان خارجي از تجهيزات طرح فهام مستقر در آن شركت و همچنين اعضاي كانون بازنشستگان صنعت برق استان به‌خاطر مساعدت در برگزاري كارگاه آموزشي سلامت وتندرستي ويژه بازنشستگان از مهندس عادل كاظمي مديرعامل  شركت توزيع برق استان زنجان تقدير كردند.

شايان ذكر است حسين اميرمقدم معاون آمارواطلاعات سازمان برنامه وبودجه استان زنجان با ارسال نامه اي خطاب به مديرعامل اين ‌شركت به دليل همكاري نزديك وشايسته دراجراي طرح هاي آماري در محاسبه قيمت كالاها وخدمات مصرفي خانوارهاي شهري استان زنجان از رامين بحري مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات، سپاسگزاري كرد.