ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،  به رسم قدرداني از رشادتهاي و ايثار آزدگان سرافراز ميهن اسلامي در هشت سال دفاع مفدس در پيكار با رژيم بعثي و دفاع از اين مرز و بوم، مديريت توزيع برق شهرستان طارم با دو تن از همكاران بازنشته كه از آزادگان سرافراز جنگ تحميلي نيز بوده اند ديدار و به رسم يادبود لوح تقديري به ايشان تقديم گرديد.

داود اميني مدير توزيع برق شهرستان طارم باتفاق هيات همراه با حضور در منازل مصطفي حسنلو و فرامرز اميرخاني دو تن از همكاران گرانقدر اين مديريت ، كه در زمان دفاع از خاك ايران عزيز به اسارت رژيم بعث عراق گرفتار شده و با تحمل شكنجه هاي و مشقات اسارت سرافرازانه و با افتخار به آغوش خانواده و هم ميهنان خود بازگشتند، با اهداء لوح تقديري از سوي مهندس عليزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل اين‌شركت از ايشان قدرداني كرد.