ورود به سایت

بیانیه راهبرد مشارکت  شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

 

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در راستای انجام ماموریت خود، تلاش در دریافت بازخوردهای مردمی و جلب مشارکت‌های ایشان دارد.

از این رو تدابیر زیر برای دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادها، شکایات و... اندیشیده شده است:

نظرسنجی

تالار گفتمان

تماس با مدیرعامل

سامانه ثبت و پیگیری شکایات

نظام پیشنهادات

people.jpg