-
ورود به سایت

​​​​1. منظور از خاموشی بی برنامه و با برنامه چيست؟

به اطلاع همشهريان عزيز مي رساند که بطور کلي خاموشي هاي برق به دو دسته بي برنامه و بابرنامه تقسيم بندي مي شوند. خاموشي هاي بي برنامه در اثر عوامل مختلفي از جمله عوامل جوي مثل باد و باران و يا برخورد خودرو با پايه هاي برق و يا اشياء خارجي با سيمهاي برق بوجود مي آيد و بطور کلي غير قابل پيش بيني هستند و با تلاش همکاران اتفاقات در اسرع وقت مرتفع مي گردند. خاموشي هاي با برنامه به منظور انجام طرح هاي مختلف برقرساني و يا بهبود واصلاح شبکه هاي موجود با هدف کاهش خاموشي هاي بي برنامه انجام مي شوند. به منظور احترام به حقوق شهروندان و جلوگيري از بروز ضرر و زيان به مشترکين برق برنامه اين خاموشي ها بصورت هفتگي و مطابق ليست در سايت اين شرکت قرار داده مي شود.

 

2. برای پيگيری خاموش بودن روشنايي معابر و يا روشن ماندن چراغ خيابانها در طول رو چه بايد کرد؟

با سامانه ۱۲۱ تماس گرفته و آدرس پايه چراغ روشنايي و مشکل را گزارش فرماييد، اگر تا ۳ روز بعد از تماس مشکل مرتفع نگرديد مجدداً پيگيری فرموده و به تماس قبل نيز اشاره کنيد.

 

3. انواع خاموشی های با برنامه در شرکت توزيع کدام است؟

خاموشيهای با برنامه جهت تجهيز و نوسازی شبکه که منجر به کاهش خاموشيهای بی برنامه می گردد.

خاموشيهای با برنامه جهت تعميرات فوق توزيع.

خاموشيهای با برنامه جهت مانور شبکه که معمولاً بيش از نيم ساعت نمی باشد و برای برقدار نمودن منطقه از طریق خطوط ديگر اقدام می شود.

 

4.اگر به دليل تغييرات شديد ولتاژ برق، وسايل برقی سوخت چکار بايد کرد؟

بايستی بلافاصله ساير وسايل را از پريز کشيده و با مرکز ۱۲۱ تماس بگيريد تا نام شما ثبت گردد. سپس برای دریافت خسارت و اعزام کارشناس به امور توزيع برق منطقه خود مراجعه کنيد.

 

5.در صورت داشتن نوسان و يا کاهش ولتاژ چکار بايد کرد؟

در صورت داشتن نوسان و یا کاهش ولتاژ در خانه بلافاصله وسايل برقی خودرا از پريز کشيده و با مرکز ۱۲۱ تماس بگيريد.

 

6.براي كاهش مبلغ صورت حساب هاي برق مصرفي كارخانجات در زمان تعطيلي چه اقدامي لازم است؟

مشتركين مي توانند در فصل تابستان با همكاري در طرح هاي كاهش پيك ، هزينه برق مصرفي خود را كاهش داده و از تخفيفات در نظر گرفته شده بهره مند گردند. يكي از اين طرح ها ، تعميرات و تعطيلات واحدهاي صنعتي نام دارد كه در اين طرح مشتركين صنعتي كه به هر دليل از جمله انجام تعميرات و سرويس هاي ساليانه ماشين آلات و دستگاه ها، اقدام به تعطيلي واحد صنعتي خود مي نمايند با اعلام قبلي زمان تعطيلي واحد خود از تخفيفات ويژه همكاري در طرح بهره مند مي گردند. زمان مشاركت در اين طرح از تاريخ 15 خرداد ماه لغايت 15 شهريور هر سال مي باشد

 

7.براي اصلاح صورت حساب خود چگونه عمل نمائيم؟

روش اول- با در دست داشتن صورت حساب و كاركرد فعلي كنتور به دفاتر پيش خوان دولت مراجعه فرمائيد.

روش دوم - با در دست داشتن صورت حساب و كاركرد فعلي كنتور به امور برق مربوطه مراجعه فرمائيد

 

8.آيا براي درخواست انشعاب برق ، بايستي ساختمان تكميل گردد؟

درخواست انشعاب برق در صورتي كه اجراي عمليات احداث واحدهاي ساختمان به 60% رسيده باشد ، مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

9.آيا مي توان انشعاب برقي را از ملكي به ملك ديگر جابجا نمود؟

انشعاب برق مخصوص محلي است كه در آن داير و نصب گرديده و جدا از اصل ملك معامله يا واگذاري آن غير قانوني و جابجايي آن نيز به محل ديگر ممنوع مي باشد. فقط در صورت بروز حوادث غير مترقبه طبيعي ، جابجايي انشعاب برق پس از طي روال مربوطه در امورهاي برق بلامانع مي باشد

 

10.چگونه ميتوانم صورتحساب را به صورت اينترنتي مشاهده نمايم؟

مشتركين محترم مي توانند در صفحه اول سايت با وارد كردن شماره شناسائي خود آخرين صورتحساب مصرفي برق را مشاهده نمايند .

 

11.چگونه ميتوانم برق موقت يا آزاد خريداري نمايم؟

 • مراجعه متقاضي به مسئول قبول مشترك و ارايه درخواست کتبي ثبت مشخصات متقاضي در سيستم مكانيزه يا در دفتر گردش كار 

 • همان روز بازديد از محل و تهيه گزارش بازديد و ترسيم كروكي محل

 • 2 تا 3 روزدر صورت امكان تامين برق، تسويه حساب بدهي با ساير انشعابات احتمالي متقاضي 

 • پس از بازديد محل  (همان روز)اعلام هزينه به متقاضي

 • همان روز پس از بازديد محلپرداخت هزينه هاي اعلام شده توسط مشترک وارايه فيشهاي پرداخت شده به مسئول قبول مشتركبر قراري انشعاب آزاد موقت

 • حداكثر ظرف 3 روزارسال اطلاعات جهت ايجاد سابقه به سيستم 

 • همان روز برقراري انشعابارسال مدارك  به بايگاني

 • همان روز برقراري انشعابمدارك مورد نيازفتوكپي شناسنامه يا كارت ملي

 

12.چگونه ميتوانم نام اشتراک خود را تغيير دهم؟

 • مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك و ارائه درخواست بانضمام آخرين صورت حساب پرداخت شده

 • ثبت مشخصات در خواست در سيستم مكانيزه يا در دفتر گردش كار  - همان روزبازديد و بررسي لازم از وضعيت لوازم اندازه گيري وپلمپ توسط مامور تست لوازم اندازه گيري 

 • حداكثر ظرف مدت 3 روزاعلام نتيجه بازديد توسط مامور تست لوازم اندازه گيري به مسئول تشخيص و پاسخگو 

 • حداكثر ظرف مدت يك روز پس از تست كنتوراعلام هزينه هاي تغيير نام و ساير بدهيهاي معوقه به مشترك  

 • حداكثر ظرف مدت يك روزواريز هزينه هاي اعلام شده توسط مشترك تكميل فرم تغيير و ثبت درسيستم مكانيزه 

 • همان روز ارسال سوابق جهت ضبط در پرونده به بايگاني 

 • همان روزمدارك مورد نيازآخرين صورتحساب پرداخت شده 

 • درخواست كتبي تصوير سند رسمي

 

13.چگونه ميتوانم صورتحساب خود را اصلاح کنم؟

 • مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك وارائه درخواست

 • ثبت مشخصات در خواست در سيستم مكانيزه و يا در دفتر گردش كار

 • بررسي اعتراضات وارده به صورت حساب توسط مسئول تشخيص

 • بازديد و بررسي و قرائت كنتور مشترك توسط مسئول تشخيص و پاسخگو

 • ابطال و اصلاح صورت حساب در صورت وجود مغايرت بين ارقام ثبت شده در

 • صورت حساب با كنتور منصوبه

 • ارسال صورت حساب اصلاحي به مشترك جهت پرداخت

 •  ارسال مدارك جهت ضبط در پرونده مدارك مورد نياز

 • آخرين صورتحساب صادره

 

14.مراحل جمع آوري اشتراک دائم چيست؟

 • مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك وارائه 

 • درخواست كتبي جمع آوري انشعاب بانضمام آخرين صورت حساب پرداخت شده

 • ثبت مشخصات در سيستم مكانيزه يا دفتر گردش كار

 • بررسي پرونده انشعاب از لحاظ تعرفه و آمپر

 •  جمع آوري لوازم اندازه گيري  توسط مامور نصب و اصلاحات

 • تحويل لوازم اندازه گيري به مامورتست لوازم اندازه گيري جهت تست

 •  اعلام نتيجه آزمايش كنتور توسط مامور تست و لوازم اندازه گيري

 •  صدور صورتحساب آخرين كاركردثبت شده روي كنتور  در زمان جمع آوري لوازم اندازه گيري وتحويل به مشترک

 •  ارائه صورتحساب هاي پرداخت شده توسط مشترك

 •  ارسال لوازم اندازه گيري جمع اوري شده  به انبار

 • ارسال فرم جمع آوري  جهت جمع آوري انشعاب از سيستم مكانيزه

 • تكميل فرم جهت استرداد 50% هزينه انشعاب توسط اداره خدمات مشترکين

 • ارسال مدارك به امور مالي جهت تسويه حساب با مشترك

مدارك مورد نياز :

 • آخرين صورتحساب صادر شده

 • اصل شناسنامه يا كارت ملي

 • درخواست كتبي​​ 

 

15.مراحل کاهش قدرت موقت مصارف سنگين چگونه است؟

 • مراجعه مشترك به واحدقبول مشترك و ارائه درخواست كتبي به انضمام پروانه بهره برداري تمديد شده

 • ثبت مشخصات مشترك در سيستم مكانيزه يا در دفتر گردش كار 

 •  همان روز بررسي پرونده و كنترلهاي لازم توسط اداره خدمات مشتركين

 • همان روز ارسال پرونده جهت تسويه حساب كامل از لحاظ بدهي - همان روز بازديد و برآورد لوازم مورد نياز 

 • حداكثر ظرف مدت 10 روز (طرح در كمسيون مصارف سنگين) اعلام هزينه هاي لازم به مشترك

 • در اولين روز پس از ارائه در كميسيون مصارف سنگين واريز هزينه توسط مشترك انجام كاهش قدرت توسط بهره برداري

 • حداكثر ظرف 3 روز پس از پرداخت هزينه ها توسط مشترك انجام ايجاد سابقه توسط اداره خدمات مشتركين در سيستم مكانيزه 

 • حداكثر ظرف مدت 10 روز ارسال پرونده  به بايگاني

 •  همان روز پس از ثبت در سيستم مكانيزه

مدارك مورد نياز

 • پروانه تمديد شده صادره از سازمان صنايع

 • آخرين فيش پرداخت شده

 

16.چگونه ميتوان مکان لوازم اندازه گيري را تغيير داد؟

 • مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك و ارائه در خواست

 • ثبت مشخصات در خواست  مشترك در سيتم مكانيزه يا در دفتر گردش كار

 • همان روز ارسال مدارك جهت تسويه حساب به واحد تشخيص و پاسخگوئي

 • همان روز بازديد و بررسي لازم از نظر وضعيت محل نصب لوازم اندازه گيري

 • حداكثر ظرف مدت 3 روز اعلام هزينه هاي لازم به مشترك

 • حداكثر ظرف يك روز پس از بازديد از محل واريز هزينه توسط مشترك ارسال پرونده جهت انجام تغيير مكان داخلي به مامور نصب و اصلاحات

 • همان روز انجام تغيير مكان داخلي لوازم اندازه گيري توسط مامور نصب و اصلاحات 

 • حداكثر ظرف 3 روز پس از پرداخت هزينه ها ارسال پرونده جهت ضبط در بايگاني توسط قبول مشترك

 • حداكثر ظرف يك روز پس از تغيير مكان

مدارك مورد نياز

 • آخرين صورتحساب تسويه حساب شده

 • درخواست كتبي

 

17.آیا لامپ های کم مصرف برای سلامتی مضرند ؟

استفاده از لامپهای کم مصرف هیچ گونه  ضرری برای سلامتی انسان ندارد،فقط باید شکسته نشده و در صورت شکستن بدون تماس با دست در کیسه در بسته دور انداخته شود.

 

18.ساعات مصرف به تفکیک میان باری، اوج بار وکم‌باری چگونه است؟

ساعات مصرف به سه رده میان باری ، اوج بار و کم باری به شرح زیر تقسیم گردیده اند:

 از اول مهر تا پایان اسفند از اول فروردین تا پایان شهریور ساعات مصرف
از ساعت5 تا17 ازساعت 7 تا 19 میان باری
از ساعت 17 تا21 از ساعت 19 تا 23 اوج بار
از ساعت 21 تا 5 ازساعت 23 تا 7 کم باری

 

19.منظور از عوارض برق که در قبوض جدید برق عنوان گردیده چیست؟

مشترک محترم به اطلاع می رساند  بر اساس بند 69 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشورمبلغ 30 ریالبه ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی تحت عنوان عوارض برق از ابتدای سال 1392 بر اساس مصرف کل انرژی  محاسبه و از کلیه مشترکین دریافت می گردد.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​