-
ورود به سایت
ردیف
​نام و نام خانوادگی
سمت​​آدرس پستی
​تلفنپست الکترونیکی سازمانی​
​1​منیره تفیلو
​کارشناس نرم افزار
​زنجان- خ سرباز (سعدی شمالی)
​024-33157473​m.taghilou@zedc.ir