-
ورود به سایت
​ردیفنام و نام خانوادگی​سمت​تلفن​پست الکترونیک​
​1​علیرضا علیزاده
​مدیر عامل
33157420​a.alizadeh@zedc.ir
2​​سید مجتبی سیدی نیا
​معاون مالی و پشتیبانی
33157289​seydinia[@]zedc.ir
​3​حسین سهیل
قائم مقام مدیر عامل در مدیریت امورها و شهرستانها
33157421​h.soheil@zedc.ir
​4​مهرداد چنگوری
​معاون منابع انسانی
33157200​mehrdad@zedc.ir
​5​عبداله نثار
​معاون فروش و خدمات مشترکین
33157270​nesar[@]zedc.ir
​6​داود دولتیاری
​معاون برنامه ریزی و مهندسی
33157248​dolatyari@zedc.ir
​7پیام جوادی
​معاون بهره برداری و دیسپاچینگ
33157380payam@zedc.ir​
​8مهدی جرجیسی
مدیر دفتر هيئت مدیره و مدیرعامل
33157429​jorj@zedc.ir
​9رسول ابدالی​​مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
33157206​r.abdali@zedc.ir
​10​امیرفرهاد میرزایی
​مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
33157234mirzaei[@]zedc.ir
​11​رویا قزلباش
​مدیر دفتر روابط عمومی
33157450​​roya@zedc.ir