-
ورود به سایت
 1. پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 2. تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها- از ارديبهشت ۹۹
 3. آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و الحاقيه هاي آن
 4. پيش نويس دستورالعمل مسيريابي و پهنه بندي اقليمي در طراحي شبكه توزيع
 5. تفاهم نامه و فايل برشهاس استاني برنامه دوره دوم اصلاح نظام اداري
 6. بخشنامه تعارض منافع وزير محترم نيرو
 7. ابلاغيه حذف كاغذ و تحقق ايران الكترونيك
 8. روش اجرايي ارزيابي برترين هاي نظام پيشنهادهاي شركت توانير
 9. ابلاغ تفاهم نامه برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري وزارت نيرو - دوره دوم
 10. برنامه عملياتي سه ساله اصلاح نظام اداري وزارت نيرو
 11. پيش نويس دستورالعمل محاسبات مكانيكي در طراحي شبكه توزيع
 12. چك ليست ارزيابي كمي پياده سازي سياست هاي اطلاع رساني به مشتركين شبكه در مديريت اضطراري بار
 13. چك ليست وضعيت اطلاع رساني خاموشي به مشتركين و اعلام برگزاري جلسه
 14. سياست هاي كلي در اطلاع رساني خاموشي به مشتركين در مديريت اضطراري بار
 15. اصلاح مقررات تامين برق مراكز استخراج رمزارزها
 16. وندورليست پايه هاي بتني مسلح چهارگوش تا پايان اسفند سال ۱۳۹۹
 17. دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني وآزمونهاي پتوي عايق لاستيكي
 18. دستورالعمل خازن گذاري در شبكه توزيع برق
 19. استاندارد IEC درخصوص انتخاب و الزامات سامانه طراحي شبكه توزيع برق
 20. پيش نويس دستورالعمل اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه برق ايران
 21. پيش نويس دستورالعمل هاي جايابي كليد در شبكه توزيع برق