ورود به سایت

شهروند گرامی بدون شک، دریافت بازخوردهای مردمی در هر سازمانی، موجب یافتن نقاط ضعف، تلاش در جهت رفع آن ها و بهبود روش ها در آن سازمان می‌گردد. شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان نیز، از نظرات و پیشنهادات مراجعین محترم، استقبال نموده و پس از دریافت نظرات شما، و ارجاع هریک به حوزه ی تخصصی مربوطه و انجام بررسی‌های لازم از سوی کارشناسان، اقدام به اصلاح فرآیند مربوطه می‌نماید. 

تدابیر زیر برای دریافت نظرات شما اندیشیده شده است:

1- برای بیان پیشنهاد‌های خود می‌توانید با نظام پیشنهادات شرکت توزیع نیروی برق زنجان  ارتباط برقرار نمایید. بدین منظور به عنوان کاربر مهمان پیشنهاد خود را ارسال فرمایید.

2- نظرسنجی خدمات: با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در پرسشنامه زیر، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

 پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات