ورود به سایت
تاريخ درج اطلاعيه: 1397/02/01 تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1397/02/05
خاتمه یافته

اطلاعيه شماره يك

زمان بازگشايي پاكت هاي ج مناقصه هاي شماره

122_96 و 124_96 و 125_96 و 126_96 و 127_96 و 128_96

به اطلاع كليه شركت كنندگان محترم كه در مناقصه هاي مشروح زير شركت نموده اند مي رساند. پاكت هاي الف (سپرده شركت در مناقصه) كليه شركت كنندگان كه اسناد خود را در سامانه معاملات دولت (ستاد) بارگذاري نموده اند مورد قبول كميسيون مناقصه ي اين شركت قرار گرفته است و بررسي پاكت هاي ب و امتياز فني بازرگاني در حال بررسي مي باشد و نتيجه آن و تاريخ و زمان بازگشايي پاكت هاي ج (پيشنهاد قيمت) طبق جدول زماني زير اعلام مي گردد. شركت كنندگان محترم كه تمايل به حضور در جلسه بازگشايي پاكت ج(پيشنهاد قيمت) مي باشند، دعوت مي شود با در دست داشتن معرفي نامه كتبي نماينده با مهر و امضاي دارندگان حق امضاي آن شركت طبق جدول زماني زير در جلسه حضور داشته باشند.

 

شماره مناقصه داخليشماره سامانه ستادموضوع مناقصه
زمان بازگشايي پاك ج(پيشنهاد قيمت)
تاريخروزساعت
122_96200965071000002خريد انواع ترانسفورماتور  كم تلفات1397/02/04سه شنبه13:30
124_96200965071000004خريد انواع  سيم آلومينيومي ////14:00
125_96200965071000001خريد انواع چراغ خياباني////14:30
126_96200965071000005خريد انواع كابل فشارضعيف////14:45
127_96200965071000006خريد انواع  مقره سيليكوني////15:00
128_96200965071000007خريد انواع  پايه بتني مسلح////15:15

  نام و نشاني محل برگزاري جلسه : زنجان-خيابان سعدي شمالي- ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-سالن كنفرانس

تلفن اداره قراردادها 33460500 -024   فاكس 33448501-024

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان