ورود به سایت

 

 

مزايدات عمومي يك مرحله اي به شماره 10_98http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مزايدات-عمومي-يك-مرحله-اي-به-شماره-10_98.aspxمزايدات عمومي يك مرحله اي به شماره 10_98فروش اسناد مزايده ازتاريخ 1398/02/18 تا 1398/02/24مهلت ارسال پاكات:تا ساعت 012:00ظهر 1398/03/06در حال اجرا
اطلاعيه تغيير در زمان بازگشايي و تحويل اسناد مزايده 10_98http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-تغيير-در-زمان-بازگشايي-و-تحويل-اسناد-مزايده-10_98-.aspxاطلاعيه تغيير در زمان بازگشايي و تحويل اسناد مزايده 10_98تاريخ درج اطلاعيه: 1398/02/24تاريخ انقضاء اطلاعيه: 1398/03/07در حال اجرا