ورود به سایت

با بهره گيري از فناوري تجهيزات خط گرم :

اتمام سرويس ساليانه ي پست هاي زميني برق در حوزه ي برق شرق زنجان

 

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با همت و تلاش اكيپ خط گرم‌اموربرق شرق زنجان و بهره مندي از فناوري سرويس پست هاي زميني برق بدون اعمال خاموشي (خط گرم)  ، درمدت سه ماه فعاليت مستمر و درنيمه ي نخست سال جاري تمامي پست هاي حوزه برق شرق شهرستان زنجان بدون قطعي برق بابرنامه سرويس گرديد تا ضمن افزايش رضايتمندي مشتركان برق ، به ميزان قابل توجهي انرژي توزيع نشده كاهش يافته و درمصرف انرژي برق نيز صرفه جويي شده است.

مهندس عبدالله نثار مديراموربرق شرق زنجان با اعلام خبر اتمام كارسرويس ساليانه ي كل پست هاي توزيع برق شرق شهرستان زنجان ، اين موفقيت بزرگ را در سايه ي كارو كوشش مداوم و خستگي ناپذير پرسنل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و همچنين بهره گيري از فناوري نوين سرويس پست هاي برق بدون اعمال خاموشي يا " تجهيزات خط گرم "عنوان كرد و گفت : در مجموع قريب به يكصد دستگاه پست زميني برق در بخش شرق شهرستان كه جزو منطقه ي استراتژيك شهرستان زنجان بدليل استقرار بيش از 80درصد ارگان هاي سياسي، اداري، خدمات رسان و مراكز بهداشتي درماني محسوب مي شود ؛ در مدت سه ماه فعاليت مستمر اكيپ خط گرم با يك برنامه ي منسجم ، پست هاي برق زميني بدون اعمال خاموشي اصلاح و سرويس شدند.

وي افزود : پيش از اين به منظور اصلاح وسرويس ساليانه ي پست هاي زميني ، مردم اين مناطق بايستي حداقل به مدت 2ساعت با قطعي بابرنامه ي برق مواجه مي شدند و همچنين به منظور كسب مجوز هاي خاموشي براي هريك از پست ها،  فرآيند اصلاح وسرويس يكسال به طول مي انجاميد كه با اقدام هاي صورت گرفته و بهره مندي از فناوري خط گرم ، اصلاح وسرويس ساليانه با عدم اعمال حتي يك دقيقه خاموشي برق در مدت سه ماه فعاليت شبانه روزي اجرا شده و به ميزان بيش از 42مگاوات ساعت انرژي  برق صرفه جويي شده است .

ايشان خاطرنشان كرد:كسب اين موفقيت بزرگ بدست نمي آمد مگر  با همكاري نزديك اكيپ سرويس و تعميرات شبكه هاي توزيع برق هوايي و زميني و گروه GIS  با اكيپ خط گرم اموربرق شرق شهرستان زنجان،  كه جادارد قدرداني ويژه از اين عزيزان داشته باشم.

 004.jpg