ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مطابق سناريوي از پيش تعيين شده توسط كميته بحران وپدافند غيرعامل اين شركت ، شبكه ي فشارضعيف  روستاي قره گوني كه توسط سارقين كلا برچيده شده بود طي يكروز ودر سريعترين زمان ممكن با رويكرد مديريت بحران احداث و دوباره برقرساني شد.

الماسي دبيركميته پدافند غيرعامل اين شركت با بيان اين مطلب كه شبكه توزيع برق روستاي محروم قره گوني شهر حلب از توابع شهرستان ايجرود است كه اخيرا توسط سارقين جمع‌آوري و موجب نارضايتي اهالي شده بود، گفت:  طبق برنامه ي از پيش تعيين شده و با راهبري مديريت توزيع برق شهرستان ايجرود و نيز با همت 25تن از پرسنل اموربرق شمال شهرستان زنجان در قالب 7اكيپ عملياتي ، شبكه توزيع برق مجددا احداث گرديد. وي افزود : براي اجراي اين پروژه 8 اصله تيرسيماني نصب ، 400متر كابل خودنگهدار نمره35فشارضعيف احداث، 15دستگاه چراغ خياباني لاكپشتي نصب ، 12دستگاه كنتور برق اصلاح و يكدستگاه پست هوايي عمومي سرويس شد.

وي تصريح كرد اجراي اين پروژه با رعايت نكات ايمني موجب افزايش هماهنگي پرسنل عملياتي در مواقع بحران و انجام دقيق امورمحوله  توسط اكيپهاي اجرايي طبق سناريوي از پيش تعيين شده گرديد و در نهايت ضمن افزايش رضايتمندي اهالي و پايداري شبكه هاي توزيع برق ، مهاجرت معكوس روستاييان از شهر به روستاي ياد شده نيز مهيا شد.