ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با نظر كميته انضباطي اينشركت و طي ارسال لوح سپاس از سوي شركت فني و مهندسي انديشمند از پرسنل تلاشگر معاونت بهره برداري وديسپاچينگ اين شركت قدرداني شد.

طي بررسي هاي بعمل آمده و طبق نظر كميته انضباطي اين شركت ، مهندس علي اسلامي رئيس اداره ديسپاچينگ معاونت بهره برداري  به خاطر اينكه علاوه  بر وظيفه  سازماني  ، مسئوليت  دبيري  كميته  فني  با  گستردگي  وظايف  و  مسئوليت‌ها  و امور   محوله  در   عهده  ايشان   بوده  و  با  سعه صدر ،  تعهد ،  تخصص ،  مسئوليت  پذيري  و پي  گيري  و  جديت  نسبت  به  انجام  هر دو وظيفه  به نحو مناسبي اقدام نموده اند مورد تقدير وتشويق قرار گرفت. گفتني است با ارسال لوح هاي جداگانه اي از سوي مهندس وحيد معتمدي مديرعامل شركت فني مهندسي انديشمند به خاطر تلاش وعملكرد مطلوب در راستاي اهداف عاليه شركت وپي گيري هاي شبانه روزي امور محوله تا حصول نتيجه و نيز همكاري در فعاليت هاي خارج از وظيفه سازماني از مهندسين علي غفاري ، احسان ابراهيم خاني و امير بابايي قدرداني كرد.

قدرداني همكاران ديسپاچينگ.jpg