ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در اولين نشست هم انديشي مديران استان ، مهندس درويش اميري استاندار زنجان ضمن تاكيد بر همبستگي و همدلي همه مديران در راستاي مقابله با تهديدات دشمنان وايستادگي در برابر فشارهاي اقتصادي تحميل شده ، به نكات مهمي اشاره و بر لزوم كنترل مصرف و عدم استفاده از لوازم پر مصرف برقي در ساعات اداري تاكيد كرد.

استاندار زنجان در جمع مديران استان اهميت مديريت بهينه مصرف انرژي برق را در شرايط كنوني دو چندان عنوان كرد و گفت : به دليل كاهش آب ذخيره شده درپشت سدها ، ميزان توليد برق نيزدر كشور كاهش يافته و ميزان مصرف رشد قابل ملا حظه اي داشته است. به همين دليل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مكلف است 20تا 30 درصد از هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي را كاهش داده و هرگونه افزايش مصرف را گزارش نمايد.

وي تصريح كرد: باعنايت به ابلاغ برنامه ها و ضوابط اجرايي طرح كاهش مصرف انرژي برق در تابستان جاري، كليه دستگاه ها، موسسات و نهادهاي دولتي وغيردولتي نسبت به مديريت انرژي در ادارات و زير مجموعه هاي خود از طريق اتخاذ تدابيرلازم ازجمله كنترل مصرف و عدم استفاده از لوازم پر مصرف برقي در ساعات كاري و خاموش نمودن سامانه هاي سرمايشي و روشنايي غيرضرور بعد از ساعات اداري، مصرف انرژي را مديريت نماييد. وي افزود : تمامي ادارات  استاني، شهرستاني وبخشي ضمن كاهش 20 تا 30 درصدي مصرف انرژي خود در سال جاري ،نسبت به پرداخت معوقات سنوات گذشته هزينه هاي آب ،برق و گازدستگاه مربوطه سريعا" اقدام نمايند.